Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 lipca 2024

Informacja o osiągniętych przez Gminę Zduńska Wola poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania


2022r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 30,47%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 12,24%
  • Poziom składowania wynosi 22,67%

 

2021r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 25,96%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 33,55%
  • Poziom składowania wynosi 7,93%

 

2020r.

  • Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wynosi 59,04%
  • Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne wynosi 90,49%
  • Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynosi 15,48%
  • Poziom składowania wynosi 21,58%

 

 

 

Poziomy osiągnięte w latach 2013-2019

  Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%]
Rok 2013 92,26 100,00 5,70
Rok 2014 125,37 100,00 96,00
Rok 2015 102,70 100,00 13,80
Rok 2016 70,93 100,00 28,91
Rok 2017 72,00 100,00 35,71
Rok 2018 136,19 100,00 36,82
Rok 2019 93,61 86,99 10,68

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda