Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Monografia Gminy Zduńska Wola

Licząca blisko osiemset stron, bogato ilustrowana i napisana zrozumiałym językiem „. Od rozbiorów do współczesności” oficjalnie zostanie zaprezentowana na początku września, podczas gali z okazji 50-lecia samorządu gminy Zduńska Wola w pałacu w Wojsławicach. Niedługo później ma być dostępna dla mieszkańców i osób zainteresowanych.

Książka powstała pod redakcją dra Jarosława Stulczewskiego i dra Zdzisława Włodarczyka. Wydana została przez Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli na zlecenie Urzędu Gminy Zduńska Wola. Jej autorami są uznani badacze, zarówno pracownicy naukowi jaki i regionaliści. Ich praca poparta została szeroką kwerendą archiwalną oraz ciekawą ikonografią. 

Jak nas poinformował dr Jarosław Stulczewski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Zduńskiej Woli i współredaktor wydawnictwa, prace nad monografią trwały ponad 2 lata, a powstała ona z okazji 50-lecia istnienia gminy Zduńska Wola. Jej inicjatorem był sam wójt gminy, Henryk Staniucha. – To dobrze, że samorządowcy coraz częściej dostrzegają potrzebę wydania takich pozycji. To pokazuje, że w ostatnim czasie jest zwiększone zainteresowanie na problematykę historii regionalnej, szczególnie tej prowincjonalnej – dodaje dr Stulczewski.

Obszerna praca podzielona została na 12 rozdziałów tematycznych, których zakres chronologiczny i problematyczny sięga od końca XVIII w. do czasów współczesnych. Nad jej przygotowaniem pracował dziewięcioosobowy zespół autorski, w którego skład weszli: dr hab. Marek Adamczewski, dr Konrad Banaś, ks. Mariusz Budkiewicz, prof. dr hab. Jarosław Kita, dr inż. Michał Michalski, Elżbieta Nejman, dr Jarosław Stulczewski, dr Zdzisław Włodarczyk i dr hab. Krzysztof P. Woźniak. Recenzentem tomu jest prof. dr hab. Krzysztof Stryjkowski, a liczne zdjęcia obrazujące życie współczesne gminy wykonał Adam Woźnicki. W stworzenie książki było zaangażowane o wiele więcej osób, gdyż do jej powstania zostali zaproszeni sami mieszkańcy gminy Zduńska Wola.

Dziękuję wszystkim osobom i instytucjom, które swą życzliwą pomocą wsparły powstanie monografii. Lista pomagających jest bardzo długa. Słowa wdzięczności składam także pracownikom Urzędu Gminy Zduńska Wola oraz autorom poszczególnych rozdziałów. Bez ich wysiłku powstanie pracy w takiej formie nie byłoby możliwe – zaznacza dr Stulczewski. 

Książka pozwala poznać przeszłość administracyjną i gospodarczą dzisiejszej gminy Zduńska Wola, a także ukazuje życie codzienne jej mieszkańców na przestrzeni ponad dwóch stuleci. Poszczególne rozdziały uzupełniają aneksy, indeks osób i kolorowa wkładka. Dzięki jej wydaniu, Czytelnik będzie mógł odkryć wiele dotychczas niepublikowanych i nieznanych faktów z dziejów regionu.

O oficjalnej wrześniowej prezentacji „Monografii Gminy Zduńska Wola” i możliwości jej uzyskania, będziemy jeszcze informować.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda