Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Miejsce zagospodarowania odpadów


Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zduńska Wola odbiera firma FBSerwis S.A. z siedzibą, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, która przekazuje odpady do instalacji:

 

Wykaz instalacji do zagospodarowania odpadów.

papier, szkło, tworzywa sztuczne,

metale, odpady opakowaniowe

wielomateriałowe

 

odpady selektywne

Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

bioodpady Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne

Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

 

Eko-Region Instalacja w Julkowie

odpady wielkogabarytowe,

zużyty sprzęt elektryczny i

elektroniczny,

baterie i akumulatory

Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

 

Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.,
ul. Pryncypalna 132/134, 93-373 Łódź

przeterminowane leki i chemikalia Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

 

Instalacja Komunalna w Ścinawce, FBSerwis Dolny Śląsk

odpady budowlane i rozbiórkowe Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Instalacja Komunalna w Ścinawce, FBSerwis Dolny Śląsk

Tekstylia i odzież Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk
Opony Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk
Materiały niebezpieczne,

Odpady wytworzone podczas

infekcji domowych

Instalacja Komunalna w Ścinawce, FBSerwis Dolny Śląsk,

 

Instalacja MBP w m. Ruszczyn, FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. ul. Wieluńska 50,
97-360 Kamieńsk

 

Instalacja w Krynicznie FBSerwis Wrocław,

 

FBSerwis Karpatia, ul. Fabryczna 20 Tarnów

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Gmina Radomsko, Płoszów, Jeżynowa 40

 

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda