Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 4 marca 2024

Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadanych umów na odbiór odpadów komunalnych

 

Wójt Gminy Zduńska Wola informuje, iż na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) zobowiązany jest do  kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Do nieruchomości niezamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne, zalicza się np. obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, ośrodki zdrowia, apteki, szpitale, pensjonaty, hotele itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów
z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części, tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją:
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym, na część nieruchomości niezamieszkałej, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

 

W związku z powyższym, przedsiębiorcy z terenu gminy Zduńska Wola, zostaną powiadomieni  pisemnie o terminie kontroli i zobowiązani do udokumentowania posiadania umów na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza, w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej. Informację o nie wytwarzaniu odpadów w formie oświadczenia można pobrać poniżej.

Uwaga! Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów spoczywa na prowadzącym działalność gospodarczą (wytwarzającym odpady). W przypadku, gdy nieruchomość lub jej część jest wynajmowana na prowadzenie działalności, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf oświadczenie o niewytwarzaniu odpadów 87 KB 88
2 doc oświadczenie o niewytwarzaniu odpadów 13 KB 74

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda