Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ppkt. e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), Gmina Zduńska Wola informuje, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można przekazać:

 

  • Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Adres: Tymienice 88d, 98-220 Zduńska Wola

Czynne: poniedziałki w godz. 12.00-18.00, piątki w godz. 7.00-13.00 oraz w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 8.00-14.00

 

  • Wystawiając przed posesję podczas odbioru odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów dla danej miejscowości.

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy gminy Zduńska Wola mogą przekazać wyłącznie uprawnionym podmiotom posiadającym aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej na terenie Gminy Zduńska Wola, np.:

 

  • Remondis Sp. z o. o., Oddział Zduńska Wola, ul. Zielonogórska 14/16, 98-220 Zduńska Wola, tel. 43 823 37 32,
  • FCC Polska, Oddział Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola,
    43 824 32 95

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda