Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Informacja o ofercie dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii SPORT CAMP 2024

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz.571), Wójt Gminy Zduńska Wola uznając celowość zadania, informuje, iż w dniu 8 maja 2024 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Oferta realizacji zadania publicznego została złożona przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Terapeutyczne KUŹNIA pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci w formie półkolonii SPORT CAMP 2024”.

 

Oferta realizacji zadania jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Zduńska Wola, ul. Zielonej 30 na tablicy ogłoszeń oraz w załączniku poniżej.

Uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać do dnia 16 maja 2024 roku w siedzibie urzędu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@ugzw.pl

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 958 KB 43

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda