Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 10 czerwca 2023

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Zduńska Wola

  Zduńska Wola, 11 maja.2023 r.

  

 

Zaproszenie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 14:00 w sali OSP  w Wojsławicach, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy Zduńska Wola. 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2023 – 2028.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2023.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Tymienice gmina Zduńska Wola. 
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Tymienice gmina Zduńska Wola. 
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Izabelów Mały gmina Zduńska Wola. 
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Zaopiniowanie analizy o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Zduńska wola w 2022 roku.
 11. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

 

 

wegiel

wegiel

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki