Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy Zduńska Wola

  Zduńska Wola, 14 marca 2024 r.

  

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 marca 2024 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Gminy  Zduńska Wola. 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2024.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Zduńska Wola oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zduńska Wola
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Tymienice w gminie Zduńska Wola.

 1. Przyjęcie informacji na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2023.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola na rok 2024.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2024 – 2029.
 4. Sprawy różne.
 5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący posiedzenia

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda