Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 21 września 2023

Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów


Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ppkt. f ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), Gmina Zduńska Wola przedstawia poniżej adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów (adresy pozyskane ze stron internetowych):

 

  • SO-MASZ, Leśników Polskich 65, 98-100 Łask, tel. 605-684-846 lub 43 675 15 35

 

  • FCC Polska, Oddział Zduńska Wola, ul. Ceramiczna 8, 98-220 Zduńska Wola,
    43 825 32 95

 

  • Dortex, ul. Plażowa , 98-100 Łask, tel. 605-422-506

 

  • Sobasik Krzysztof Recykling, ul. Jaworowa 24, 64-100 Leszno, tel. 607-634-616

 

 

Odbiór odpadów pochodzących z działalności rolniczej możliwy jest po wcześniejszym ustaleniu warunków odbioru oraz ceny z podmiotem odbierającym.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda