Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 25 czerwca 2024

Stawki opłat


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.

  • 37,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
  • w przypadku niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, określa się stawkę podwyższoną – stanowiącą jej dwukrotność.

Ponadto od 1 lutego 2020 r. została wprowadzona ulga w opłacie dla osób kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym. Kompostowanie bioodpadów uprawnia do uzyskania ulgi w wysokości 10% opłaty. Korzystanie z ulgi jest jednoznaczne z brakiem możliwości wystawiania ich przed posesję w dniu zbiórki.

Chcąc uzyskać ulgę w opłacie należy złożyć do Urzędu Gminy Zduńska Wola deklarację.

Opłata wnoszona jest w systemie miesięcznym w kasie urzędu gminy lub na rachunek bankowy. Istnieje możliwość wnoszenia opłat w dowolnym dniu okresu rozliczeniowego w podziale na mniejsze kwoty. Dla wpłat dokonanych po terminie będą naliczane odsetki podatkowe zgodnie z Ordynacją podatkową.

Wpłat dokonuje się na indywidualne konto bankowe nadane dla każdej nieruchomości objętej systemem.

Wpłat można również dokonać na druku standardowym po wpisaniu indywidualnego konta.

Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy:

  • za pośrednictwem bankowości elektronicznej, tzw. przelewem internetowym, na warunkach posiadanej umowy z operatorem;
  • bez prowizji w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola;
  • we wszystkich innych placówkach przyjmujących wpłaty gotówkowe, tj. w bankach, w placówkach pocztowych oraz innych obiektach handlowych świadczących tego rodzaju usługi-według obowiązującej prowizji

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda