Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Budowa siłowni plenerowych na terenie Gminy Zduńska Wola


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel operacji
Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Zduńska Wola

Efekty operacji
Budowa 5 siłowni plenerowych na terenie Gminy Zduńska Wola w miejscowościach Biały Ług., Zborowskie, Opiesin, Korczew i Krobanów.

Zakres robót w ramach utworzenia siłowni plenerowej obejmuje:
a) w miejscowości Biały Ług:
– budowę siłowni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
– montaż elementów małej architektury, tj: ławki, kosza na śmieci,
b) w miejscowości Zborowskie:
– budowę siłowni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
– montaż elementów małej architektury, tj: ławki, kosza na śmieci, stojaka na rowery,
c) w miejscowości Opiesin:
– budowę siłowni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
– montaż elementów małej architektury, tj: ławki, kosza na śmieci, stojaka na rowery,
d) w miejscowości Korczew:
– budowę siłowni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu,
– montaż elementów małej architektury, tj: ławki, kosza na śmieci, stojaka na rowery,
e) w miejscowości Krobanów:
– budowę siłowni plenerowej wyposażonej w sześć podwójnych urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu.

Wybudowana w ramach operacji infrastruktura będzie ogólnodostępna i będzie służyć zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

Koszty operacji

Całkowita wartość projektu – 111 130,50 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych – 111 130,50 zł
Dofinansowanie z EFRROW – 70 712,00 zł

 

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda