Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 16 lipca 2024

Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli


 

Projekt pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”

 

Nr projektu: RPLD.06.01.02-10-0006/21

Nr umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.06.01.02-10-0006/21-00

 

 • 1 560 416,41 zł – dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 • 605 917,98 zł – wkład własny Miasta Zduńska Wola

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Powiatem Zduńskowolskim oraz Gminą Zduńska Wola.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie partycypacji w kulturze na terenie województwa łódzkiego poprzez modernizację budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Szaniawskiego w Zduńskiej Woli. Realizacja projektu, dzięki kompleksowej modernizacji budynku MBP w Zduńskiej Woli
i dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, pozwoli na wdrożenie nowej, atrakcyjnej oferty programowej. Utworzona zostanie m. in. sala integracji pokoleniowej. W rezultacie zwiększy się dostępność do kultury, jak również liczba osób korzystających z oferty kulturalnej.

 

Zakres projektu obejmuje:

 • opracowanie dokumentacji technicznej;
 • dobudowę windy zewnętrznej, w tym wymianę stolarki okiennej na I i II piętrze kolidującej
  z szybem windy;
 • zakup i montaż windy towarowej;
 • roboty budowlane na poziomie piwnicy i parteru budynku (przebudowa pomieszczeń, modernizacja toalet dla osób niepełnosprawnych, roboty wykończeniowe, wymiana stolarki drzwiowej, modernizacja elewacji frontowej, wymiana parapetów na parterze, likwidacja kanałów kanalizacji deszczowej w piwnicy);
 • roboty elektryczne i instalacyjne;
 • zakup i montaż paneli fotowoltaicznych;
 • zakup wyposażenia, w tym dla grup dysfunkcyjnych i digitalizacji zbiorów;
 • demontaż i ponowny montaż regałów w piwnicy, montaż nowego wyposażenia.

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda