Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 2 grudnia 2023

Absolutorium i wotum zaufania udzielone jednogłośnie

29 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola odbyła się sesja Rady Gminy. Wójt Henryk Staniucha przedstawił radnym sprawozdanie finansowe za 2022 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu. Komisja rewizyjna pozytywnie oceniła zarówno sprawozdanie finansowe za ubiegły rok, jak i sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022 i przedstawiła Radzie Gminy Zduńska Wola wniosek o udzieleniu absolutorium.

Budżet gminy Zduńska Wola po stronie dochodów został wykonany w wysokości 80.352.162,14 zł., a po stronie wydatków w kwocie 81.957.328,90 zł. Na inwestycje wydano łącznie 16.455.770,55 zł.

Po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy za rok 2022 radni głosowali także nad wotum zaufania.

Wójt Gminy Zduńska Wola – Henryk Staniucha uzyskał jednogłośnie absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. Radni nie szczędzili wyrazów uznania, podziękowań
i gratulacji. Wyrazem ich poparcia było również jednogłośne udzielenie wotum zaufania.

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda