Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Poprawa jakości powietrza w Gminie Zduńska Wola w ramach PONE II


„Poprawa jakości powietrza w Gminie Zduńska Wola w ramach PONE II” 

W RAMACH PROGRAMU OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI – EDYCJA II

Docelowo po realizacji zadania stare kotłownie zastąpiły wysokosprawne systemy grzewcze. W miejsce kotłowni węglowych starego typu powstały:

  • wysokosprawne kotłownie na paliwo stałe posiadające certyfikat 5 klasy i ecodesign zasilane węglem lub biomasą – 59 szt;
  • kotłownie gazowe zasilane z sieci gazowej oraz gazem ciekłym – 30 szt.;
  • kotłownie zasilane olejem opałowym typu lekkiego – 1 szt.;
  • pompy ciepła powietrzne i pompy ciepła głębinowe – 4 szt.

 

Zastosowane rozwiązania uniemożliwiają spalanie odpadów w kotłowniach, wywołują zmniejszenie bądź całkowitą redukcję emisji zanieczyszczeń. W ramach przedsięwzięć beneficjenci końcowi zrealizowali wymianę kotłów, modernizację instalacji c.o. i cwu, wymianę zbiorników c.w.u. oraz systemy optymalizujące proces spalania. W przypadku, gdy paliwem jest gaz ziemny w ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostały przyłącza gazowe.

Zadanie realizowane na podstawie Umowy nr 282/OA/D/2018 z dnia  25.09.2018 r.

DOFINANSOWANIE WNIOSKOWANE Z WFOŚIGW W ŁODZI W RAMACH PONE862 637,20 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE ZADANIA – 1 813 955,11 zł

 

Zakres rzeczowy realizowanego przedsięwzięcia  

L.p. Zakres rzeczowy jednostka Ilość/wartość
4.1. Liczba zlikwidowanych źródeł i ich zastąpienie przez źródło o wyższej  sprawności: szt. 94
4.2. Moc i liczba zainstalowanych nowych źródeł ciepła, w tym: MW/szt. 1,7027 / 94
4.2.1 Kotły gazowe MW/szt. 0,6482 / 30
4.2.1 a na gaz ziemny MW/szt. 0,2420 / 11
4.2.1 b na gaz płynny MW/szt. 0,4062 / 19
4.2.2 Kotły olejowe MW/szt. 0,0185 / 1
4.2.3 Kotły węglowe MW/szt. 0,4920 / 29
4.2.4 Kotły na biomasę MW/szt. 0,4970 / 30
4.2.5 ogrzewanie elektryczne MW/szt. 0 / 0
4.2.6 Węzeł ciepłowniczy MW/szt. 0 / 0
4.2.7 Pompa ciepła MW/szt. 0,0470 / 4
4.3 Ilość węgla wyeliminowana ze spalania w wyniku realizacji przedsięwzięcia: Mg/rok 364,00

 

PLANOWANY DO OSIĄGNIĘCIA EFEKT EKOLOGICZNY 

 NA PODSTAWIE WYKONANEGO EFEKTU RZECZOWEGO

 

REDUKCJA EMISJI PYŁ PM 10 (Mg/rok) REDUKCJA EMISJI PYŁ PM 2,5 (Mg/rok) REDUKCJA EMISJI CO2 (Mg/rok) REDUKCJA EMISJI benzo(a)piren (kg/rok) REDUKCJA EMISJI  SO2 (Mg/rok) REDUKCJA EMISJI  NOX (Mg/rok)
2,189 1,950 597,624 2,939 8,556 0,938

 

 

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi objętego Programem Ograniczania Niskiej Emisji – EDYCJA II.

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda