Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 13 kwietnia 2024

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduńska Wola


Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Zduńska Wola

Wartość ogólna zadania: 221 144,34 zł

Wartość kosztów kwalifikowanych: 187 492,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

dotacja w wysokości: 93 746,00 zł

pożyczka  w wysokości: 93 746,00 zł

Zakres prac objętych zadaniem:

 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 15,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK. Do wykonania 638,67 m2 ocieplenia ścian oraz 46,93 m2 ościeży ( styropian 5,0 cm ).
 2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy i ścian będących w kontakcie z gruntem styropianem ekstrudowanym o grubości 10,0 cm
  i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,031 W/mK. Do wykonania 66,95 m2 ocieplenia ścian oraz 3,55 m2 ościeży ( styropian 2 – 3 cm).
 3. Ocieplenie istniejącego stropodachu budynku poprzez ułożenie wełny mineralnej o grubości 20,0 cm o współczynniku przewodzenia ciepła λ =0,040 W/mK z następnym wykonaniem pokrycia z papy termozgrzewalnej. Do wykonania 269,82 m2 ocieplenia stropodachu.
 4. Ocieplenie istniejącej posadzki na gruncie poprzez ułożenie styropianu o grubości 10,0 cm i współczynniku przewodzenia ciepła
  λ =0,040 W/mK. Do wykonania 33,92 m2 ocieplenia stropu.
 5. Wymiana starych okien zewnętrznych na okna nowe PCV o współczynniku U = 1,3 W/m2*K oraz drzwi zewnętrznych na nowe
  o współczynniku U = 1,7 W/m2*K.    Do wykonania wymiana 38 sztuk okien o powierzchni 80,02 m2 oraz 1 sztuka drzwi o powierzchni 3,08 m2.
 6. Montaż nowego systemu c.w.u. z cyrkulacją i izolacją termiczna przewodów w oparciu o nowe źródło ciepła.
 7. Montaż nowego układu grzewczego z nowymi przewodami i nowymi grzejnikami z zaworami termostatycznymi, regulacja hydrauliczna instalacji.

Planowany termin zakończenia zadania 30.09.2017 r.

wybory_samorzad_2024

wybory_samorzad_2024

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda