Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Wykaz rachunków bankowych


Bank Pekao S.A. I o Zduńska Wola
98-220 Zduńska Wola ul. Kilińskiego 7/11

Na rachunek Nr 89 1240 3305 1111 0000 2933 7444 wpłacamy podatki lokalne
(osoby prawne i fizyczne):

  • podatek od nieruchomości,
  • podatek rolny, leśny,
  • podatek od środków transportowych,
  • opłata za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
  • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
  • opłata eksploatacyjna.

Na rachunek Nr 52 1240 3305 1111 0000 2933 7431 wpłacamy:

  • opłata skarbowa,
  • opłata za udostępnienie danych osobowych,

Na rachunek Nr 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 wpłacamy:

  • wadium na przetargi