Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Regulamin Organizacyjny


ZARZĄDZENIE NR 288/2013
WÓJTA GMINY ZDUŃSKA WOLA
z dnia 1 lutego 2013 roku
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Zduńska Wola, stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Zduńska Wola.
§ 3. Tracą moc zarządzenie nr 97/2011 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 6 września 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zduńska Wola.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

Zarzadzenie-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-organizacyjnego

Regulamin-Organizacyjny

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook