Imieniny:
wtorek, 21 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Pozostałe stowarzyszenia


 

Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rolnictwa Ekologicznego

Stowarzyszenie powstało w 1992 roku jako jeden z efektów dużego projektu międzynarodowego realizowanego w ówczesnym Zespole Szkół Rolniczych przy znaczącym wsparciu zarówno merytorycznym, jak i finansowym Królestwa Danii. Zostało formalnie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w roku 1994. Pełniło w tym czasie funkcję podmiotu wiodącego, posiadającego osobowość prawną, w prowadzeniu wspomnianego projektu współfinansowanego ze środków Rządu Duńskiego Stowarzyszenie zrzesza wszystkie osoby, którym bliskie są problemy ochrony środowiska. jakości żywności i rolnictwa ekologicznego, edukacji, ekonomii, współpracy międzynarodowej. Są to nauczyciele, rolnicy ekologiczni i inni zainteresowani, którzy złożyli deklaracje i zostali członkami organizacji.

Stowarzyszenie realizuje różne formy projektów edukacyjnych pozyskując na ten cel zewnętrzne środki finansowe. Na uwagę zasługuje zrealizowanie takich projektów jak: 2 edycje projektu eko – kulturowego „Jestem stąd” i projekt „Teraz Wojsławice”. Wypracowano również kilkanaście autorskich koncepcji edukacji dzieci i młodzieży w terenie. Niekwestionowanym dorobkiem Stowarzyszenia jest wsparcie i udział w tworzeniu pierwszego w Polsce szkolnego gospodarstwa ekologicznego oraz testowanie na gruncie polskim metod ekologicznego gospodarowania ekologicznego. Stowarzyszenie odegrało i odgrywa ważną rolę w promowaniu rozwiązań proekologicznych na wielu płaszczyznach gospodarowania i życia społecznego. Znakomitym efektem rywalizacji w zakresie osiągania wysokiej jakości proponowanych projektów jest zdobycie wielu nagród w ogólnopolskim konkursie „Agroprogram” realizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju.

Adres:
ZSRCKU
Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 825 14 90
tel. 43 825 14 91
zsrckuwoj@poczta.onet.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych w Wojsławicach

Powstało w 1995 roku. Jego cele statutowe to: integrowanie wszystkich absolwentów, wspomaganie Dyrekcji ZSRCKU w działaniach dydaktycznych i wychowawczych, wspieranie działań mających na celu pozyskanie funduszy z instytucji i organizacji pozarządowych.

Adres:
ZSRCKU
Wojsławice 118
98-220 Zduńska Wola
tel./fax 43 825 14 90
tel. 43 825 14 91
zsrckuwoj@poczta.onet.pl

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podkowa”

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” powstała w 2008 roku. Zidentyfikowanie problemów lokalnych, niski poziom współpracy samorządów oraz słabe wykorzystanie posiadanych zasobów stały się motywem do podjęcia, pomiędzy gminami Zduńska Wola i Zapolice, współpracy, której celem będzie zaktywizowanie samorządów oraz ich partnerów, zainteresowanych projektami w ramach inicjatywy Leader. Inicjatywę zbudowania partnerstwa podjęły samorządy gminne. W zakres konsultacji oraz opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), włączono już społeczność lokalną, w tym przedstawicieli sektorów gospodarczego i społecznego. Celem stowarzyszenia jest min. poprawa jakości życia mieszkańców LGD (Zduńska Wola i Zapolice), wspieranie inicjatyw lokalnych, odnowa i rozwój wsi oraz rozwój kadr samorządowych.

Adres:
Czechy 142
98-220 Zduńska Wola
tel. 0-519 057 250
fax. 43 825 27 50
lgdpodkowa@gmail.com
www.podkowa.zdwola.com.pl

 

Stowarzyszenie „AGRO-AVES” w Gajewnikach

Głównym celem działań organizacji jest propagowanie zdrowego stylu życia, promocja sportu i rekreacji oraz jazdy konnej zwłaszcza wśród dzieci młodzieży.Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą poprzez organizowanie szkoleń, imprez na terenie Stadniny Koni w Gajewnikach.

Adres:
Gajewniki 16
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 824 40 35
agro@aves.com.pl
www.agro.aves.pl

 

Stowarzyszenie Abstynentów Klub Abstynenta im. Jana Pawła II

Stowarzyszenie jest jedyną tego typu organizacją na terenie gminy.Zajmuje się profilaktyką uzależnień, niesieniem pomocy i wsparcia osobom uzależnionym i ich rodzinom, propaguje trzeźwy styl życia bez alkoholu. Stowarzyszenie organizuje obozy terapeutyczne, zawody sportowe, lokalne festyny i zabawy bez alkoholu.

Adres:
Czechy 12G
98-220 Zduńska Wola

Stowarzyszenie Sołtysów
Organizacja powstała we wsi Suchoczasy z inicjatywy jednego z jej mieszkańców p. Jana Tobiasza. Celem organizacji jest rozwój środowisk lokalnych gminy oraz udzielanie wsparcia jej mieszkańcom. Organizacja przygotowuje lokalne imprezy i uroczystości, składa też wnioski o środki finansowe do różnych instytucji zewnętrznych.

 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”

Stowarzyszenie “Razem Łatwiej” działające na terenie Gminy Zduńska Wola powstało w 2007 r. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. Szczególny cel to wyrównywanie szans edukacyjnych młodych i integrowanie środowiska młodzieżowego na terenie gminy. Główne formy działań stowarzyszenia to pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań, konferencji itp., finansowanie zajęć dla dzieci (także dla dzieci z dysfunkcjami), organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, kształcenie i wspieranie lokalnych liderów życia społecznego, finansowanie wycieczek i stypendiów dla dzieci, doradztwo zawodowe i prawne. Organizacja składa również wnioski o środki finansowe na swoją działalność do innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Adres:
Izabelów Duży 50,
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 33 62
razemlatwiej1@wp.pl

Stowarzyszenie Sołtysów
Organizacja powstała we wsi Suchoczasy z inicjatywy jednego z jej mieszkańców p. Jana Tobiasza. Celem organizacji jest rozwój środowisk lokalnych gminy oraz udzielanie wsparcia jej mieszkańcom. Organizacja przygotowuje lokalne imprezy i uroczystości, składa też wnioski o środki finansowe do różnych instytucji zewnętrznych.

 

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Razem Łatwiej”

Stowarzyszenie “Razem Łatwiej” działające na terenie Gminy Zduńska Wola powstało w 2007 r. Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna. Szczególny cel to wyrównywanie szans edukacyjnych młodych i integrowanie środowiska młodzieżowego na terenie gminy. Główne formy działań stowarzyszenia to pomoc w zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, organizowanie spotkań, konferencji itp., finansowanie zajęć dla dzieci (także dla dzieci z dysfunkcjami), organizowanie imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, kształcenie i wspieranie lokalnych liderów życia społecznego, finansowanie wycieczek i stypendiów dla dzieci, doradztwo zawodowe i prawne. Organizacja składa również wnioski o środki finansowe na swoją działalność do innych organizacji pozarządowych i instytucji.

Adres:
Izabelów Duży 50,
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 33 62
razemlatwiej1@wp.pl