Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Opieka nad zwierzętami


„Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” (art. 1 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).
Osoba utrzymująca zwierzęta domowe winna jest im zapewnić schronienie przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych, z dostępem do światła dziennego i umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała. Zwierzęciu należy zapewnić stały dostęp do wody oraz odpowiednią dla niego karmę. Nie należy przetrzymywać zwierząt domowych na uwięzi krótszej niż 3 m, a maksymalny czas przetrzymywania nie powinien przekraczać 12 godzin. Właściciel powinien skutecznie zabezpieczyć swoją posesję przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych mieszkańców. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane wyprowadzać je poza teren swojej posesji wyłącznie pod swoją opieką bądź opieką osoby zdolnej do panowania nad nimi oraz stworzyć warunki zabezpieczające osoby trzecie przed agresywnym zachowaniem zwierząt. Wyprowadzanie psów odbywać się może tylko na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w rejonie terenów niezagospodarowanych, mało uczęszczanych przez ludzi oraz oddalonych od szlaków komunikacyjnych i pod warunkiem sprawowania bezpośredniej kontroli nad zachowaniem psa. Uwalnianie psa z kagańca dozwolone jest w sytuacjach, kiedy zwierzę nie stwarza zagrożenia dla osób trzecich i mienia.
Mając na uwadze problem społeczny, jakim w ostatnim czasie stało się zjawisko bezdomności zwierząt, które utrzymuje się na wysokim poziomie i wykazuje tendencję wzrostową, informuję również o tym, iż porzucanie zwierząt jest zabronione. W związku z powyższym apeluje się o przemyślane i odpowiedzialne kupowanie zwierząt, np. w formie prezentów. Przypomina się także o akcji adopcyjnej, jaką prowadzi Gmina Zduńska Wola. Zwierzęta znajdują się pod stałą opieką weterynaryjną w schronisku, są zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone i wysterylizowane oraz zaczipowane i gotowe do adopcji. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych

Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
pokój nr 7
Tel.: 43 825 33 82

 

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami i ochronę zwierząt opisuje „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola”, którego zadaniem jest:

  1. odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zduńska Wola i zapewnienie im opieki;
  2. poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
  3. objęcie opieką wolno żyjących kotów, w tym ich dokarmianie;
  4. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;
  5. wskazanie gospodarstwa rolnego, aby zabezpieczyć miejsce dla zwierząt gospodarskich;
  6. zapobieganie rozmnażaniu zwierząt bezdomnych poprzez ich sterylizację albo kastrację w schronisku dla zwierząt;
  7. usypianie ślepych miotów;
  8. zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy;
  9. edukacja społeczeństwa w zakresie opieki nad zwierzętami oraz obowiązków jakie spoczywają na właścicielach zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów.

 

Aktualny wykaz bezdomnych zwierząt, przebywających w schronisku dla zwierząt, odebranych z terenu Gminy Zduńska Wola znajduje się tutaj. Dostęp do archiwalnych wykazów jest możliwy poprzez kontakt z pracownikiem merytorycznym Urzędu Gminy Zduńska Wola pod nr tel.: (43) 825 33 82.

 

Opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w wyniku zdarzeń drogowych na terenie Gminy Zduńska Wola sprawuje:
Przychodnia dla Zwierząt s.c.
Czechy 266A
98 – 220 Zduńska Wola

 

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Zduńska Wola oraz ich hotelowanie realizuje w ramach umowy:
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego
Longin Siemiński
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2
92 – 411 Łódź 

Gmina Zduńska Wola zapewnia zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w ramach podpisanego porozumienia z Gminą Zadzim. Zgłoszenia w sprawie padłych zwierząt można dokonać bezpłatnie do Punktu Zbiorczego Zwłok Zwierzęcych w Gminie Zadzim.

 

Punkt Zbiorczy Zwłok Zwierzęcych
Głogowiec 1
99 – 232 Zadzim
Pan Sawoj Łuczak
Tel.: (43) 678-61-01 lub 691-565-345
 
lub
 
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Zamówień Publicznych
Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
pokój nr 7
Tel.: 43 825 33 82

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook