Imieniny:
sobota, 23 marca 2019
EnglishGermanPolish

Komunikaty


Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie kontroli bioasekuracji przeprowadzanej przez Inspekcję Weterynaryjną w gospodarstwach prowadzących chów lub hodowlę świń.

treść komunikatu

 


 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi w związku z możliwością wystąpienia zagrożenia fitosanitarnego na terenie woj. łódzkiego

treść komunikatu

 

 


 

Komunikat dyrektora Oddziału Regionalnego KRUS w Łodzi

treść komunikatu

 

 


Zaproszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku zaprasza hodowców i producentów trzody chlewnej oraz organizacje rolnicze na spotkanie dotyczące uwolnienia od choroby Aujeszkiego u świń regionu II województwa łódzkiego.

Treść zaproszenia

 

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Oddział w Łasku o zagrożeniu upraw roślin

uprawa i przemieszczanie bulw ziemniaków 2018

ogórek mączniak rzekomy dyniowatych 2018

ogórek bakteryjna kanciasta plamistość 2018


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Oddział w Łasku o zagrożeniu upraw roślin

pszenica ozima – Septorioza plew pszenicy

rzepak ozimy- Chowacz podobnik

rzepak ozimy – Pryszczarek kapustnik

truskawka- Mączniak prawdziwy truskawki

truskawka- Agrofag szara pleśń

jabłoń- Owocnica jabłkowa

ziemniak- stonka ziemniaczana


 
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 
Komunikat  Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2013..
Treść komunikatu


Komunikat Państwowej Straży Pożarnej

 

W związku z rosnącą liczbą nieprawidłowości przy składowaniu palnych płodów rolnych zamieszczamy informację Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą „Zasad i warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych”.

Zasady i warunki zabezpieczania przeciwpożarowego zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku.
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że w dniu 21 czerwca br. Białoruś notyfikowała do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w miejscowości Czapun, w rejonie iwiejskim w obwodzie grodzieńskim w odległości ok. 150 kilometrów od granicy z Polską.
W chwili obecnej można uznać, że ryzyko przeniesienia choroby na terytorium Polski jest wysokie, pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych wprowadzonych zarówno przez Polskę jak i Unię Europejską.
W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje w załączeniu ulotkę – „Afrykański pomór świń realne zagrożenie” z prośbą o zapoznanie się i rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.
Dodatkowe informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/5-07-13-komunikat-glw.pdf .

 


W związku wystąpieniem na terenie naszej gminy deszczy nawalnych oraz możliwością pozyskania kredytów klęskowych lub innej formy pomocy określonej przez ministerstwo rolnictwa, informuję że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać (w formie wniosku – druki u sołtysów) poniesione straty w urzędzie gminy. Wnioski należy składać w terminie 1 miesiąca od chwili zaobserwowania szkody. Komisja musi otrzymać wniosek na minimum 7 dni przed zbiorem lub likwidacją uszkodzonej uprawy. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.
Warunkiem uzyskania pomocy jest poniesienie strat powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej liczonej z ostatnich trzech lat.
Wnioski składa się do urzędu gminy. Wnioski niewypełnione dokładnie, niekompletne (bez wymaganych załączników) lub wypełnione nieczytelnie będą zwracane do uzupełnienia. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2013, złożonego do ARiMR i poświadczonego pieczątką ARiMR.

 

 

wybory

wybory

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook