Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Komunikaty


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Oddział w Łasku o zagrożeniu upraw roślin

uprawa i przemieszczanie bulw ziemniaków 2018

ogórek mączniak rzekomy dyniowatych 2018

ogórek bakteryjna kanciasta plamistość 2018


Komunikat Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Oddział w Łasku o zagrożeniu upraw roślin

pszenica ozima – Septorioza plew pszenicy

rzepak ozimy- Chowacz podobnik

rzepak ozimy – Pryszczarek kapustnik

truskawka- Mączniak prawdziwy truskawki

truskawka- Agrofag szara pleśń

jabłoń- Owocnica jabłkowa

ziemniak- stonka ziemniaczana


 
Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2015

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 
Komunikat  Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie jesiennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego w roku 2013..
Treść komunikatu


Komunikat Państwowej Straży Pożarnej

 

W związku z rosnącą liczbą nieprawidłowości przy składowaniu palnych płodów rolnych zamieszczamy informację Państwowej Straży Pożarnej dotyczącą „Zasad i warunków zabezpieczenia przeciwpożarowego zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych”.

Zasady i warunki zabezpieczania przeciwpożarowego zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łasku.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku informuje, że w dniu 21 czerwca br. Białoruś notyfikowała do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wystąpienie afrykańskiego pomoru świń (ASF) w miejscowości Czapun, w rejonie iwiejskim w obwodzie grodzieńskim w odległości ok. 150 kilometrów od granicy z Polską.
W chwili obecnej można uznać, że ryzyko przeniesienia choroby na terytorium Polski jest wysokie, pomimo wprowadzonych środków zapobiegawczych wprowadzonych zarówno przez Polskę jak i Unię Europejską.
W związku z powyższym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łasku przekazuje w załączeniu ulotkę – „Afrykański pomór świń realne zagrożenie” z prośbą o zapoznanie się i rozpropagowanie w sposób zwyczajowo przyjęty.
Dodatkowe informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń dostępne są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: http://www.wetgiw.gov.pl/files/aktualnosci/5-07-13-komunikat-glw.pdf .

 


W związku wystąpieniem na terenie naszej gminy deszczy nawalnych oraz możliwością pozyskania kredytów klęskowych lub innej formy pomocy określonej przez ministerstwo rolnictwa, informuję że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego zagrażające dalszemu funkcjonowaniu gospodarstwa, mogą zgłaszać (w formie wniosku – druki u sołtysów) poniesione straty w urzędzie gminy. Wnioski należy składać w terminie 1 miesiąca od chwili zaobserwowania szkody. Komisja musi otrzymać wniosek na minimum 7 dni przed zbiorem lub likwidacją uszkodzonej uprawy. Wnioski złożone później nie będą rozpatrywane.
Warunkiem uzyskania pomocy jest poniesienie strat powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej liczonej z ostatnich trzech lat.
Wnioski składa się do urzędu gminy. Wnioski niewypełnione dokładnie, niekompletne (bez wymaganych załączników) lub wypełnione nieczytelnie będą zwracane do uzupełnienia. Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich na rok 2013, złożonego do ARiMR i poświadczonego pieczątką ARiMR.