Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Do szkół podstawowych


Nabór do  klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola
na rok szkolny 2018/2019

 

Nabór do przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola,
na rok szkolny 2018/2019 będzie przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

Kryteria naboru

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci 7-letnie zamieszkałe
w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców.

Na wniosek rodziców dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko 6-letnie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną  poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno -pedagogiczną spełniająca warunki określone w ustawie Prawo oświatowe.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane kryteria oraz odpowiadająca im liczba punktów określone przez organ prowadzący w Uchwale nr XXXII/235/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zduńska Wola:

 • dziecko realizowało obowiązek przygotowania przedszkolnego w placówce, do której składany jest wniosek – 32 punkty,
 • rodzeństwo dziecka uczęszcza do placówki, do której składany jest wniosek –
  16 punktów,
 • miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły – 8 punktów,
 • w obwodzie placówki, do której składany jest wniosek mieszkają krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 punkty.

 

Terminy naboru

 • od 1 marca 2018 r. – wydawanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (druki zgłoszeń/wniosków o przyjęcie dostępne są w gminnych szkołach podstawowych),
 • od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r. – przyjmowanie przez szkoły podstawowe wniosków o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej,
 • od 3 kwietnia 2018 r. do 6 kwietnia 2018 r. – ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków,
 • w dniu 9 kwietnia 2018 r. opublikowanie przez każdą komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (w zakresie oceny formalnej i merytorycznej),
 • od 10 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do wybranej placówki w postaci pisemnego oświadczenia,
 • 19 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół,
 • od 7 maja 2018 r. do 11 czerwca 2018 r.- termin postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Harmonogram czynności  w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina zduńska Wola na rok szkolny 2018/2019, zawierający szczegółowe terminy dokonywania poszczególnych czynności, określa zarządzenie  nr 500/2018  z dnia 6 lutego 2018 r. Wójta Gminy Zduńska Wola.

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 doc Zarządzenie 500.2018 18 KB 211
2 pdf Uchwała.XXXII.235.2017 156 KB 187

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook