Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Usuwanie azbestu


Na terenie Gminy Zduńska Wola corocznie prowadzona jest nieodpłatna zbiórka odpadów budowlanych zawierających AZBEST, tj. płyty faliste cementowo – azbestowe, płyty płaskie cementowo – azbestowe, rury i złącza.
Odbiór odpadów odbywa się w systemie akcyjnym, najczęsciej w miesiącach jesiennych. Aby skorzystać z uslugi
należy zgłosić posesję telefonicznie pod nr tel. 43 825 33 67, w lub osobiście w Urzędzie Gminy Zduńska Wola pok. 5, I piętro po ogłoszeniu zbiórki w danym roku.
Odpady powinny być ułożone na palecie i zgromadzone w jednym dostępnym dla dużych pojazdów miejscu na terenie posesji. O terminie odbioru wyrobów azbestowych z nieruchomości powiadomi firma świadczaca usługę.

Od początku realizacji zadania udało nam się już odebrać 306 ton odpadów azbestowych. W roku 2013 w ramach zbiórki odebrane zostały odpady azbestowe z 30 nieruchomości zlokalizowanych na naszym terenie w ilości 52 ton płyt dachowych zawierających azbest.
Ilość zebranych odpadów wskazuje, że akcja jest potrzebna i oczekiwana przez naszych mieszkańców.

Zobacz także:
Wieloletni Program Usuwania Azbestu dla Gminy Zduńska Wola
Prognoza oddziaływania na środowisko