Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Nieodpłatna pomoc prawna


W powiecie zduńskowolskim powstały punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Można z niej skorzystać w Zduńskiej Woli, Szadku i Zapolicach. Pomoc jest organizowana na podstawie Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej z sierpnia ubiegłego roku.

Z bezpłatnie świadczonej pomocy prawnej mogą korzystać: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Świadczona pomoc prawna obejmuje:
– udzielenie informacji o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach;
– wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
– pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy prawnej z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
lub
– sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Warto pokreślić, że w punktach nie uzyskamy pomocy dotyczącej spraw:
– podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
– z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
– związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zachęcamy do korzystania!

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób spełniających powyższe warunki:

Zduńska Wola
Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
ul. Żeromskiego 3 a
punkt czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki w godz. 8 -12,
środy w godz. 11.30 – 15.30,
piątki w godz. 12.00 – 16.00.

Szadek 
Budynek Urzędu Gminy i Miasta w Szadku
ul. Warszawska 3 (sala USC)
punkt czynny: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz. 9 -13,
środy w godz. 13 – 17.

Zapolice 
Budynek Urzędu Gminy Zapolice
ul. Plac Strażacki 5 (pokój nr 17 – pierwsze piętro)
punkt czynny: poniedziałki w godz. 12 – 16, wtorki i piątki w godz. 11 – 15,
środy i czwartki w godz. 9 – 13.