Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Statut gminy


Statut Gminy, to dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań gminy. Statut zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady Gminy i jej komisji, pracy wójta, ale także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Statut określa zasady gospodarki finansowej gminy, definiuje pojęcie mienia komunalnego. Integralną częścią Statutu są załączniki zawierające mapę Gminy, opis herbu i flagi gminy, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych i wykaz jednostek pomocniczych Gminy.

 

Uchwała nr VII/57/11 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zduńska Wola
Uchwała nr LV/368/10 w sprawie zmiany Statutu Gminy Zduńska Wola
Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zduńska Wola
Statut Gminy Zduńska Wola
Załącznik nr 1 do Statutu Gminy Zduńska Wola
Załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Zduńska Wola
Załącznik Nr 3 do Statutu Gminy Zduńska Wola
Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Zduńska Wola