Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 21 maja 2024

Edukacja oddolną inicjatywą mieszkańców


Projekt

“Edukacja oddolną inicjatywą mieszkańców  gmin członkowskich Lokalnej Grupy Działania Podkowa”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz rozwoju przedsiębiorczości osób dorosłych poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach niezwiązanych z produkcją roślinną lub zwierzęcą.

Cele szczegółowe:

– przeprowadzenie szkoleń i doradztwa dla dwóch grup szkoleniowych,
– stworzenie dokumentów: Analizy szans rozwoju obszaru LGD oraz  Strategii Lokalnej Grupy Działania.

Do kogo projekt jest adresowany
Projekt zakłada objęcie wsparciem 30 osób. Beneficjentami Ostatecznymi spośród kwalifikujących się wg konkursu były  osoby spełniające szczegółowe kryteria dostępu grupy docelowej – mieszkańcy województwa łódzkiego: mieszkańcy gminy wiejskiej Zduńska Wola i Zapolice oraz podmioty działające na ich terenie (Lokalna Grupa Działania „Podkowa”).


Co projekt oferuje:

Uczestnicy wezmą udział w następujących szkoleniach:
– Zarządzanie projektami – ćwiczenia praktyczne,
– Metody utrzymania i zarządzania partnerstwem trójsektorowym na przykładnie metod LEADER,
– Marketing produktów lokalnych,
– Marketing w turystyce.

Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji w danym przedmiocie. Szkolenia zostaną zlecone zewnętrznie, ich kompleksowa profesjonalna obsługa zapewni wysoką jakość szkoleń i dostęp do wiedzy ekspertów. Pod koniec zajęć projektu uczestnicy (osoby spoza projektu także) będą mogli zapoznać się z nowo utworzonymi na zlecenie dokumentami: Strategią i analizą szans rozwoju Swojego terenu. Uczestnicy będący osobami niezatrudnionymi otrzymają dodatek za udział w szkoleniach.


Miejsca i terminy realizacji projektu

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
– Zarządzanie projektami – ćwiczenia praktyczne: 5 listopada 2008, 7 listopada 2008,
– Metody utrzymania i zarządzania partnerstwem trójsektorowym na przykładnie metod LEADER: 21, 24 listopad 2008,
– Marketing produktów lokalnych: 12 listopad 2008,
– Marketing w turystyce: 10 listopad 2008.

 
Okres realizacji projektu:

1 października 2008 r. – 30 listopada 2008 r.zdjeciatekstzrealizowany.JPG

Kwota dofinansowania
50 000 zł

 

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 5
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 67
Koordynator projektu – CKP Monika Grzegorczyk

Realizator projektu

 

 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory_euro_2024

wybory_euro_2024

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka
ZDUNSKA WOLA Pogoda