Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 lipca 2024

Zmiana w wysokości opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086) informuję, iż z dniem 24 lipca 2020 r. zmieniła się wysokość opłaty za wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zmieniły się także zasady zwolnienia z jej uiszczenia.

W związku z art. 50 ww. ustawy wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, tj. decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 598 zł.  Zwolnieni z dokonania powyższej opłaty są właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości, której dotyczy wniosek o wydanie decyzji.

Opłata w pełnej wysokości będzie musiała być uiszczona jedynie w przypadku wniosków o wydanie decyzji składanych przez osoby inne niż właściciele lub użytkownicy wieczyści niezależnie od rodzaju inwestycji.

Sprawy dotyczące wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzi zespół ds. zagospodarowania przestrzennego, tel.: (43) 825-33-66.

 

 

 

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda