Imieniny:
wtorek, 21 stycznia 2020
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 25.11.2019 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

2 grudnia 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:30.

2 grudnia 2019 r. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:30.

2 grudnia 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:30.

2 grudnia 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:30.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zduńska Wola na 2020 rok – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028 – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na 2020 rok – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2020 – 2028 – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie  przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
  na 2020 rok – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
  na 2020 rok – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 1 grupy taryfowej odbiorców usług odprowadzania ścieków – materiały nr 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na obszarze Gminy Zduńska Wola, na cele niezwiązane
  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg – materiały nr 8.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia plany pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zduńska Wola na rok 2020 – materiały nr 9.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zduńska Wola na rok szkolny 2019/2020 – materiały nr 10.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

                        Przewodniczący Komisji

 

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook