Imieniny:
piątek, 15 listopada 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 29.10.2019 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

4 listopada 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:00.

4 listopada 2019 r. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:00.

4 listopada 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:00.

4 listopada 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie  ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VII/66/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/58/2019 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na 2019 rok – materiały nr 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 8.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

                        Przewodniczący Komisji

wybory

wybory

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook