Imieniny:
piątek, 21 lutego 2020
EnglishGermanPolish

Strefa oddziaływania wiatraka w Wólce Wojsławskiej


W związku z obowiązującą ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 961) zostanie ograniczona możliwość zabudowy nieruchomości położonych w strefie oddziaływania istniejącej elektrowni wiatrowej położonej w miejscowości Wólka Wojsławska. Dla obszaru Gminy Zduńska Wola są to fragmenty 4 miejscowości: Wólka Wojsławska, Wojsławice, Korczew oraz Suchoczasy.

Ustawa ta zakłada, że każdy nowo projektowany budynek mieszkalny (lub budynek o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa) będzie musiał być lokalizowany w odległości powyżej 10-krotnej wysokości elektrowni wiatrowej co stanowi 755 m.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu rozpoczęcia budowy budynku mieszkalnego należy uzyskać 2 decyzje administracyjne:

  1. Decyzję o warunkach zabudowy – wydawaną przez Wójta Gminy Zduńska Wola;
  2. Decyzję o pozwoleniu na budowę – wydawaną przez Starostę Zduńskowolskiego.

Przypominam, że przepisy przejściowe umożliwiają wydawanie decyzji o warunkach zabudowy dotyczących budowy budynków mieszkalnych w strefie oddziaływania wiatraka jedynie przez okres 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. do dnia 16 lipca 2019 r.

Natomiast uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę stanowi odrębne postępowanie. Dlatego też osoby zainteresowane budową w przedmiotowym obszarze w celu uzyskania poszczególnych decyzji winny wystąpić do organów właściwych, tj.:

  1. Urząd Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30,  98-220 Zduńska Wola – celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy;
  2. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Królewska 10, 98-220 Zduńska Wola – celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Informuję:

  • Po dniu 16 lipca 2019 r. Wójt Gminy Zduńska Wola nie będzie mógł wydawać pozytywnych decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegających na budowie budynków mieszkalnych w strefie oddziaływania wiatraka

 

Strefa oddziaływania wiatraka została oznaczona na poniższej mapie.

wybory_2020_widget

wybory_2020_widget

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook