Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 27 września 2022
EnglishGermanPolishUkrainian

Powołano Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ZIT to skrót od powołanego dzisiaj w Sieradzu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W jego skład weszło 10 gmin, które dzięki porozumieniu mogą korzystać ze wsparcia finansowego na wspólne projekty – choćby na transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego. ZIT umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na wspólny transport publiczny czy poprawę stanu środowiska przyrodniczego.

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych obejmuje gminy: Miasto Sieradz, Miasto Zduńska Wola, Gminę Łask, Gminę Sieradz, Gminę Zduńska Wola, Gminę Zapolice, Gminę i Miasto Szadek, Gminę Wodzierady, Gminę Buczek, Gminę Sędziejowice. Został powołany w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego MOF Sieradz-Zduńska Wola-Łask, który został wyznaczony w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego do 2030 i stanowi jeden z obszarów strategicznej interwencji.

Spotykamy się z dobrym przekazem, ponieważ pracując nad strategią Województwa Łódzkiego, zastanawialiśmy się, jak skonstruować to, co za chwilę będzie dla Was bardzo ważne. A zatem Miejskie Obszary Funkcjonalne to była ta myśl, która się wtedy pojawiła. Cieszę się, bo ta inicjatywa spotkała się z bardzo dobrym odzewem. Obszar pomiędzy Sieradzem a Łaskiem jest tym terenem, który do MOF doskonale się nadaje. Państwo pierwsi odpowiedzieliście na nasze pytanie i rozpoczęli z nami dialog. Daliście sygnał innym częściom naszego województwa. My jako władze tego województwa dajemy perspektywę działania, ale to Państwo musicie tę perspektywę zapełnić – mówił Grzegorz Schreiber, Marszałek Województwa Łódzkiego.

Porozumienie powołujące Związek ZIT określa zasady współpracy samorządów, w tym przygotowanie Planu Działań ZIT lub strategii rozwoju ponadlokalnego, która będzie podstawowym dokumentem umożliwiającym aplikowanie o dofinansowanie projektów. Zadaniem Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. kreowanie polityki rozwoju czy przygotowanie Planu Działań ZIT / Strategii MOF w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i planistyczne.

Jest to dla nas ogromne wydarzenie i szczęśliwy dzień. Funkcjonowanie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych to ogromny zastrzyk gotówki. Na szybko licząc to będzie dwieście kilkadziesiąt milionów, które zostanie spożytkowane przez dziesięć samorządów, które uczestniczą w tym przedsięwzięciu. Zapewniam, że mamy świadomość, jak ważne są priorytety przewidziane dla tego działania. Wszystkie one są głęboko w naszych sercach, zwłaszcza ekologia, bo to na nią ma być przeznaczono 30 proc. środków, którymi będziemy dysponować. Z całą pewnością zostaną one dobrze spożytkowane – mówił Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.

W perspektywie finansowej 2021 – 2027 jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT). Zgodnie z projektem Umowy Partnerstwa, warunkiem realizacji ZIT jest zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa, czyli Związku ZIT. Jego powołanie w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz – Zduńska Wola – Łask umożliwi korzystanie ze wsparcia finansowego na:

– rozwój zrównoważonego transportu publicznego łączącego miasta i ich obszary funkcjonalne,

– poprawę stanu środowiska przyrodniczego,

– zwiększenie efektywności energetycznej w obszarze funkcjonalnym.

Realizacja zadań w formule ZIT, może w istotny sposób wpłynąć na rozwój całego regionu. Inwestycje mogą być realizowane przez ZIT zarówno w trybie konkursowym, jak i pozakonkursowym. Liderem Związku ZIT jest Miasto Sieradz.

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Sołtysi

Sołtysi

Punkty adresowe

adresy
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook