Imieniny:
środa, 27 maja 2020
EnglishGermanPolish

Nowy system segregacji odpadów w Gminie Zduńska Wola od 1 lipca 2019 r.

Przypominamy, że od 1 lipca 2019 r. w Gminie Zduńska Wola ulegają zmianie zasady segregacji odpadów oraz kolory i oznaczenie worków do ich gromadzenia. Wprowadzenie zmian jest podyktowane wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które ustaliło nowy jednolity dla całego kraju system selektywnego zbierania odpadów. Od 1 lipca 2019 r. będziemy segregować odpady z podziałem na następujące frakcje:

  • tworzywa sztuczne i metale,
  • szkło,
  • papier i tektura,
  • odpady ulegające biodegradacji,
  • odpady zmieszane (odpady pozostałe po wysegregowaniu frakcji).

Nowością będzie selektywna zbiórka frakcji BIO oraz oddzielne gromadzenie papieru i tektury, które dotychczas zbierane były razem z tworzywami sztucznymi i metalami.

Zmianie ulegną również kolory worków do gromadzenia odpadów segregowanych.

W związku z późnym rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów nowe worki obowiązujące od lipca 2019 r. będą dostarczone do każdej posesji niezwłocznie przez firmę Remondis.  W miesiącu lipcu odpady segregowane zostaną odebrane w dotychczas obowiązujących workach, ale już z podziałem według nowych zasad.

Więcej informacji w zakładce „Gospodarka odpadami” https://gminazdunskawola.pl/gospodarka-odpadami/zasady-segregacji/

wybory_2020_widget

wybory_2020_widget

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook