Imieniny:
sobota, 15 sierpnia 2020
EnglishGermanPolish

Nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zduńskiej Woli w dniu 19.05.2020 r.  
ogłasza nabór wniosków o udzielenie :

 

 • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, przyznanego na podstawie art. 15 zzb ustawy 1
 • Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącemu osoba fizyczną niezatrudniającemu pracownika przyznanego na podstawie
  15 zzc ustawy 1
 • Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przyznanego na podstawie
  15 zze ustawy 1

 

1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Wnioski należy składać:

W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez Dyrektora PUP

(tj. do dnia 02.06.2020 r. )
 

Wnioski wraz z podpisaną umową można składać:

 • w wersji elektronicznej poprzez platformę gov.pl lub e-PUAP
  (opatrzone podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym),
 • w wersji papierowej (w przypadku wersji papierowej 2 egzemplarze umowy) wysłanej pocztą lub poprzez skrzynkę umieszczoną w urzędzie. 


Szczegółowe informacje pod numerem

tel.  (43) 823 23 27 wew. 256, 258
 

Wniosek i umowa dostępne do pobrania na stronie: www.zdunskawola.praca.gov.pl
https://zdunskawola.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

 

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook