Przejdź do treści
Imieniny:
czwartek, 21 września 2023

Konsultacje społeczne Projektu Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok


Informuję, iż trwają prace związane z opracowaniem rocznego Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), który będzie obowiązywał w 2021 r.

Przygotowano wstępny projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, aby zebrać wnioski, uwagi i opinie organizacji pozarządowych i podmiotów kościelnych działających w sferze pożytku publicznego. Przedstawiony projekt programu jest wersją roboczą. W toku konsultacji będzie on ulegał zmianom. Dotyczy to w szczególności zadań priorytetowych oraz kwot planowanych na ich realizację. Takie działania związane są
z pracami trwającymi nad uchwałą budżetową na 2021 rok.

Oczekujemy na Państwa opinie, wnioski i uwagi. Można je składać do 31 października br. w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.antczak@ugzw.pl na formularzu zgłaszania opinii, wniosków
i uwag, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 399/2020 Wójta Gminy Zduńska Wola z dnia 21 października 2020 r.

Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest referat promocji, tel. 43 825 33 74

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Zarządzenie ws.konsultacji 205 KB 265
2 pdf Projekt Programu Współpracy na 2021_konsultacje rok 324 KB 290
3 doc Formularz zgłaszania uwag 14 KB 259

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

Pomoc dla Ukrainy

pomoc dla Ukrainy
ZDUNSKA WOLA Pogoda