Imieniny:
sobota, 15 sierpnia 2020
EnglishGermanPolish

Kolejne pomoce dydaktyczne w Krobanowie

W ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kryterium podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018, Szkoła Podstawowa im. J.H. Dąbrowskiego w Krobanowie opracowała i złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Powołany zespół nauczycieli uczących geografii, fizyki, chemii i biologii opracował niezbędne dokumenty w postaci charakterystyki zadania objętego dofinansowaniem wraz z uzasadnieniem wnioskowanej kwoty dofinansowania z podziałem na poszczególne przedmioty. Wnioskowana kwota w wysokości 20 389,00zł obejmuje koszt zakupu pomocy dydaktycznych z geografii w wysokości 5 857,00 zł, z biologii w wysokości 6 548,00 zł, z fizyki w wysokości 1 473,00 zł, z  chemii w wysokości 6 511,00 zł. Do najciekawszych pomocy zaliczyć można „moduł woda”, który pozwoli uczniom na samodzielne poznawanie świata poprzez obserwacje i eksperymenty. Realizacja programu wsparcia finansowego umożliwi placówce  doposażenie nowej pracowni chemiczno-fizycznej i istniejącej już ekopracowni oraz wesprze dodatkowo rozwój kompetencji matematycznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych umożliwiając realizację obowiązkowych zajęć zgodnie z przyjętym aktualnie ramowym planem nauczania. Bogato wyposażone pracownie będą doskonałym miejscem do realizacji podstawy programowej  z przedmiotów przyrodniczych, ponadto uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą zaangażowanie uczniów w procesie uczenia się poprzez zastosowanie różnorodnych metod nauczania.

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook