Przejdź do treści
Imieniny:
piątek, 15 października 2021
EnglishGermanPolish

Dotacje dla spółek wodnych na terenie gminy

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI DLA SPÓŁEK WODNYCH DZIAŁAJĄCYCH  NA TERENIE GMINY ZDUŃSKA WOLA

 

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dn. 30 kwietnia
2020 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy Zduńska Wola, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

Wójt Gminy Zduńska Wola

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie w 2021 r. z budżetu Gminy Zduńska Wola pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym działających na terenie  Gminy Zduńska Wola

  1. Zakres zadań

Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych szczegółowych na terenie Gminy Zduńska Wola.

  1. Wysokość środków finansowych

Na realizację ww zadań w 2021 r. Gmina przeznaczyła kwotę 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

Maksymalna wysokość udzielonej dotacji wynosi 50% kosztów realizacji zadania.

  1. Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do ww. uchwały wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30; 98-220 Zduńska Wola w terminie do 30 września 2021 r. do godz. 15.00.

  1. Zasady przyznawania dofinansowania

Informacja o przyznaniu pomocy finansowej poszczególnym wnioskodawcom, wysokości dofinansowania oraz przedmiocie dofinansowania zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej – https://zdunska wola.bip.net.pl/ oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zduńska Wola.

 

Do pobrania

# Plik Wielkość pliku Pobrania
1 doc wniosek_2021_dotacje 27 KB 18

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

baner_projekt

baner_projekt

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

epuap

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

BIP

SIP

SIP

młodzieżowa rada gminy

młodzieżowa rada gminy

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Gazeta Nasza Gmina

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook