Przejdź do treści
Imieniny:
poniedziałek, 1 marca 2021
EnglishGermanPolish

PUP: Informacja o realizacji projektu „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)”

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZDUŃSKIEJ WOLI
INFORMUJE O REALIZACJI PROJEKTU

„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa VIII. – Zatrudnienie
Działanie VIII.1 – Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29 roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim.

Projekt skierowany jest do osób  w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zduńskiej Woli jako bezrobotne, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do grupy wymienionej powyżej.

W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli planuje objąć wsparciem
257 osób bezrobotnych.

Co oferuje projekt?

 • Usługi rynku pracy (IPD, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe)
 • Staże
 • Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • Prace Interwencyjne
 • Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu
„Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (VI)”

Okres realizacji działań: 01.01.2021r. – 31.12.2022 r.
Wartość projektu : 3 259 219,81 zł
Wkład EFS: 2 770 336,84 zł

 

 

 

Harmonogram przyjmowania wniosków:
Staże – nabór wniosków ma charakter ciągły od 17.02.2021r. do wyczerpania środków
– Prace interwencyjne – nabór wniosków ma charakter ciągły od 17.02.2021r. do wyczerpania środków.
– Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy – terminy naborów ogłaszane będą w aktualnościach na głównej stronie urzędu.
– Dotacje – terminy naborów ogłaszane będą w aktualnościach na głównej stronie urzędu.

Wnioski należy pobierać ze strony internetowej Urzędu: https://zdunskawola.praca.gov.pl/

 

Dodatkowe  informacje:

 • Staże – pokój 19

Tel. 43 823 23 27 wew. 280

 • Prace Interwencyjne – pokój 18

Tel. 43 823 23 27 wew. 279

 • Refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy– pokój 18

Tel. 43 823 23 27 wew. 279

 • Dotacje – pokój 18
  Tel. 43 823 23 27 wew. 279

Projekt uwzględnia zasadę równych szans kobiet i mężczyzn oraz kwestię zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, uznając zróżnicowane potrzeby, doświadczenie i priorytety.

Powiatowy Urząd Pracy zachęca wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Zduńska Wola oraz pracodawców do czynnego udziału w działaniach projektu.

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf komunikat RPO 231 KB 15

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook