Przejdź do treści
Imieniny:
sobota, 15 maja 2021
EnglishGermanPolish

Przebudowa dróg Opiesin, Janiszewice, Maciejów, Beniaminów


Projekt

„Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych we wsiach Opiesin, Janiszewice, Maciejów, Beniaminów w Gminie Zduńska Wola”
realizowany w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

 
Projekt obejmuje przebudowę jednego ciągu komunikacyjnego dróg gminnych o łącznej długości 4851 mb i powierzchni jezdni ok. 24 255 m2 wraz z odwodnieniem.
 
Koszty realizowanego zadania 3 201 133 zł
 
Źródła finansowania
Udział środków:
– budżetu państwa stanowi kwotę 1 600 567,00 zł
– budżetu Gminy Zduńska Wola stanowi kwotę 1 560 566,00 zł
– partnera Powiatu Zduńskowolskiego stanowi kwotę 20 000,00 zł
oraz darowizny przekazane przez:
– Firmę Fabelo Sp. z o. o., Opiesin 60, w wysokości 10 000 zł
– Firmę Kubiak Mirosław FILATI, Opiesin 60, w wysokości 10 000 zł
 
Termin realizacji zadania:
kwiecień 2009 – październik 2009
 
Zakres działań ujętych w projekcie obejmuje:
– przebudowę pasa jezdni dróg gminnych o łącznej długości 4.851 mb i powierzchni jezdni ok. 24 255 m2, polegającej na
wyrównaniu istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną, a następnie ułożenie nawierzchni z asfaltobetonu
z wyprofilowaniem spadków;
– poprawę stanu poboczy na odcinku modernizowanego ciągu (projektowana szerokość poboczy 0,75 m);
– wyznaczenie miejsc przystankowych autobusowych – 4 szt;
– wybudowanie łącznie 272 zjazdów do nieruchomości sąsiednich z kostki brukowej czerwonej;
– wykonanie odwodnienia pasa drogowego poprzez nadanie jednostronnego spadku poprzecznego, oczyszczenie,
przebudowę i wykonanie nowych przepustów (w ramach inwestycji zostanie wykonanych: 9 nowych przepustów
o łącznej długości ok. 90 mb, 6 istniejących zostanie udrożnionych oraz 2 zbędne zostaną zaślepione);
– wybudowanie jednostronnego chodnika na drodze o nr 1 o długości 2035 mb i na drodze nr 6 o długości 1631 mb z kostki
brukowej szarej o łącznej długości 3966 m;
– poszerzenie jezdni dróg do jednakowej normatywnej szerokości 5,0 m;
– nadanie jezdni dróg nr 1 i 6 jednostronnego spadku poprzecznego o wartości 2% dla chodnika i jezdni i 7% dla pobocza;
– nadanie jezdni dróg nr 2 i 3 dwustronnego profilu poprzecznego daszkowego o spadku dla jezdni wynoszącego 2% i 8%
dla pobocza.

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook