Imieniny:
wtorek, 14 lipca 2020
EnglishGermanPolish

Kurenda dotycząca stypendium i zasiłku szkolnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 z późn. zm.) uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zduńska Wola, przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń, mieszkający na terenie Gminy Zduńska Wola, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528,00 zł netto. Stypendium szkolne realizowane jest w formie refundacji po przedłożeniu imiennych rachunków potwierdzających zakup pomocy naukowych oraz artykułów szkolnych.

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek można ubiegać się  w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wraz z kompletem dokumentów na rok szkolny 2020/2021 należy składać w Urzędzie Gminy Zduńska Wola w pokoju nr 20 (II piętro), w okresie od 1 – 15 września 2020 r. 

Wnioski wydawane będą od 17 sierpnia 2020 r.

 

 

Do pobrania

# Plik Rozmiar pliku Pobrania
1 pdf Kurenda 148 KB 9

wybory_2020_widget

wybory_2020_widget

baner

baner

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook