Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 2 marca 2021
EnglishGermanPolish

Informacja o obradach XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 18.02.2021 r.

 

Informacja

 

            Zapraszam na obrady XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. z 2020 r. poz. 713) zwołuję XXIX sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
25 lutego 2020 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXIX sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2021 – 2028.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 4914E, 4903E i gminnej 119057E we wsi Izabelów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn. „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dofinansowania kosztów wykonania podłączeń kanalizacyjnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Mostki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla 3 grupy taryfowej odbiorców do zużytej wody.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/309/2013 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Zduńska Wola.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu opłaty za korzystanie z zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych w 2021 roku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Gminy Zduńska Wola.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie  upoważnienia Wójta do podpisania porozumienia oraz udzielenia pomocy finansowej Miastu Zduńska Wola na realizację zadania pn.: „Biblioteka XXI wieku w Zduńskiej Woli”.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
  i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola.
 26. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej Rady Gminy Zduńska Wola
  za 2020 rok.
 27. Przyjęcie sprawozdania z działalność Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Zduńska Wola za 2020 rok.
 28. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych Rady Gminy Zduńska Wola za 2020 rok.
 29. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska Rady Gminy Zduńska Wola za 2020 rok.
 30. Zakończenie XXIX sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

spis_ludnosci

narodowy spis ludności i mieszkań 2021

baner

baner

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

transmisja

transmisja

gospodarka-odpadami

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

sołectwo na plus

sołectwo na plus

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

rada gminy

rada gminy

Gazeta Nasza Gmina

katalog ofert inwestycyjnych

katalog ofert inwestycyjnych

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników
ZDUNSKA WOLA Pogoda

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook