Przejdź do treści
Imieniny:
wtorek, 23 lipca 2024

Ankieta diagnozująca lokalne zagrożenia społeczne

W Gminie Zduńska Wola, w najbliższych dniach, rozpoczną się prace związane
z przygotowaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. W związku z tym, na terenie naszej gminy, pojawią się ankieterzy z Krajowego Ośrodka Kształcenia Administracji
z Krakowa, którzy przeprowadzą badanie wśród: mieszkańców, uczniów oraz sprzedawców
w punktach sprzedaży alkoholu.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie opracowana diagnoza obejmująca m.in.:

  • opis problemów związanych z paleniem tytoniu, piciem alkoholu, używaniem środków psychoaktywnych i stosowaniem przemocy,
  • określenie skali i zakresu problemu oraz grup społecznych, których te problemy dotyczą – wskazanie przyczyn zastanej sytuacji,
  • pozyskanie informacji i danych niezbędnych do planowania działań oraz tworzenia odpowiednich programów zaradczych,
  • zwiększenie skuteczności realizowanych programów profilaktycznych,
  • przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym i niebezpiecznym.

 

W przypadku uczniów szkół podstawowych ankieta realizowana będzie w sposób elektroniczny, czyli online na komputerach szkolnych, w godzinach lekcyjnych.

Wszystkich dorosłych mieszkańców Gminy Zduńska Wola, którzy spotkają ankietera, bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie anonimowej ankiety (papierowej).

 

wybory_uzup_2024

wybory_uzup_2024

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

baner_projekt_2022

Kolej Dużych Prędkości

Kolej Dużych Prędkości

Gminny portal podatkowy

Gminny portal podatkowy

raport o stanie gminy zduńska wola

raport o stanie gminy zduńska wola

projekty rozwojowe

Projekty rozwojowe

transmisja sesji

transmisja sesji

interpelacje

interpelacje

RODO

RODO

gminna platforma konsultacji społecznych

gminna platforma konsultacji społecznych

SIP

SIP

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

mikroporady dla przedsiębiorców

Adopcja psów

wybory ławników

wybory ławników

CERT NASK

CERT NASK

Obszary inwestycyjne

Obszary inwestycyjne

Punkty adresowe

adresy

Czyste powietrze

CP

KGoła Gospodyń Wiejskich

KGW

Sołtysi

Sołtysi

sołectwo na plus

sołectwo na plus

infrastruktura sołecka

infrastruktura sołecka

standardy ochrony małoletnich

standardy ochrony małoletnich
ZDUNSKA WOLA Pogoda