Imieniny:
wtorek, 21 listopada 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 06.10.2017 r.

Zaproszenie

 

Zapraszam na obrady XL sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r.poz. 446 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 17 października 2017 roku o godzinie 14:15 w małej sali gimnastycznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XL sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XL sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zduńska Wola. 
 11. Podjęcie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/239/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 23 lutego 2017 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymienice (część działki Nr 361/21).
 12. Analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok.
 13. Zakończenie XL sesji Rady Gminy Zduńska Wola.   

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Janusz Sakiewa