Imieniny:
sobota, 21 września 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 19.09.2019 r.

 

 

 

Zaproszenie

 

 

            Zapraszam na obrady XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  z 2019 r. poz. 506) zwołuję XII sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu
26 września 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – materiały nr 2.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – nr 3.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu płacowego nauczycieli – materiały nr 4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród – materiały nr 5.
 12. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za I półrocze 2019 roku.
 13. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola po I półroczu 2019 roku.
 14. Zakończenie XII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

   Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook