Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na III sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 20.12.2018 r.

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady III sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie III sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z II sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad III sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2018 – materiały 1.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2018 – 2028 – materiały nr 2.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/122/2015 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zduńskowolskiemu na realizację zadania pn.: „Miejski Obszar Funkcjonalny Zduńska Wola – Karsznice – budowa łącznika z drogą ekspresową S8 na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego” – materiały nr 3.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – materiały nr 4.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Zduńska Wola – materiały nr 5.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Karsznice gmina Zduńska Wola – materiały nr 6.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2019 rok – materiały nr 7.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2019 rok – materiały nr 8.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Zduńska Wola – materiały nr 8A.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zduńska Wola na rok 2019.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały nr 8B
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 8C.
 14. Podęcie uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 – materiały nr 8D
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Zduńska Wola do pracy w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zduńskiej Woli – materiały nr 8E.
 16. Rozpatrzenie informacji o stanie środowiska na obszarze województwa łódzkiego – materiały 9.
 17. Zakończenie III sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Janusz Sakiewa

Przewodniczący Rady Gminy

 

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook