Imieniny:
poniedziałek, 18 marca 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na V sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 20.02.2019 r.

 

Zaproszenie

            Zapraszam na obrady V sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję V sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 28 lutego 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie V sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad V sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Karsznice, Krobanów, Ostrówek i Michałów – materiały nr 1.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały 2.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały 2 A.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – materiały 2 B.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – materiały 2 C.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – materiały 2 D.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola w 2019 roku – materiały nr 3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników
  do sądów powszechnych – materiały nr 4.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu Okręgowego w Sieradzu – materiały nr 5.

– odczytanie opinii Zespołu opiniującego kandydata na ławnika,

– powołanie Komisji Skrutacyjnej,

– przeprowadzenie głosowania,

– odczytanie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Sieradzu

 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 6.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów – materiały nr 7.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola – materiały nr 8
 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok w Gminie Zduńska Wola – materiały nr 9.
 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I – XII 2018 rok – materiały nr 10.
 6. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 – materiały nr 11.
 7. Zakończenie V sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

 Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

 

wybory

wybory

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook