Imieniny:
czwartek, 25 maja 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na XXXVI sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 11.05.2017 r.

Zaproszenie

Zapraszam na obrady XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 19 maja 2017 roku o godzinie 14:00  w świetlicy wiejskiej w Henrykowie, Henryków 22, 98-220 Zduńska Wola.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XXXVI sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XXXVI sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia korzystania z kompleksu sportowego „Moje Boisko – ORLIK 2012” w Czechach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2017 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie Gminy Zduńska Wola.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Wymysłów i Gajewniki.
 13. Zakończenie XXXVI sesji Rady Gminy Zduńska Wola.   

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa