Imieniny:
niedziela, 22 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XL sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                

                                                                   Zduńska Wola, dnia 6.07.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

Zapraszam na obrady XL sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję XL sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu
11 lipca 2018 roku o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie XL sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad XL sesji.
  5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2018.
  9. Zakończenie XL sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

 

 

Janusz Sakiewa

Przewodniczący Rady Gminy