Imieniny:
niedziela, 20 sierpnia 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na XXXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 25.07.2017 r.

Zaproszenie

 

Zapraszam na obrady XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2016 r.poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 27 lipca 2017 roku o godzinie 14:30 w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie XXXVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad XXXVIII sesji.
  5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
  10. Zakończenie XXXVIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.  

 

                                                                                                                                            Janusz Sakiewa

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Gminy