Imieniny:
sobota, 17 listopada 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Komisarz Wyborczy w Sieradzu I

Sieradz, dnia 5.11.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

Zapraszam na obrady I sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z póżn. zm.), zwołuję I sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 20 listopada 2018 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98 – 220 Zduńska Wola.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Uroczyste otwarcie I sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Powitanie zaproszonych osób.
 3. Złożenie informacji o przebiegu i wynikach wyborów do Rady Gminy
  Zduńska Wola.
 4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 5. Ślubowanie radnych.
 6. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 7. Przyjęcie porządku obrad I sesji.
 8. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 9. Wybory przewodniczącego Rady Gminy:

–   przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy Zduńska Wola,

–   zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego Rady Gminy,

–   powołanie Komisji Skrutacyjnej,

–   głosowanie (tajne),

–   odczytanie uchwały o wyborze przewodniczącego Rady Gminy.

 1. Przejęcie przez przewodniczącego Rady Gminy obowiązków prowadzenia sesji
  od Radnego Seniora.
 2. Wybory wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy:

        –  podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczy wiceprzewodniczących Rady Gminy Zduńska Wola,

        –  przyjęcie regulaminu wyboru wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy Zduńska Wola,

        –  zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy,

        –  powołanie komisji skrutacyjnej,

        –  głosowanie (tajne),

        – odczytanie uchwały o wyborze wiceprzewodniczącego/ych Rady Gminy Zduńska Wola.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy.
 2. Złożenie informacji o przebiegu i wyniku wyborów Wójta Gminy Zduńska Wola.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze.
 4. Ślubowanie Wójta Gminy.
 5. Sprawy różne.
 6. Zakończenie I sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Komisarz Wyborczy
w Sieradzu I

 

Agata Sobieszek – Krzywicka

 

 

 

 

baner_samorzad_wybory_2018

Wybory samorządowe 2018

baner

baner

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook