Imieniny:
niedziela, 26 maja 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na VII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

                                Zduńska Wola, dnia 16.04.2019 r.

 

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.  z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VI sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad VII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
  na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 1.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały 1 A.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej
  w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 2 szt. kompletnych aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z osprzętem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli – materiały nr 1 B.
 4. Przyjęcie analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2018 r. – Gmina Zduńska Wola – materiały nr 2.
 5. Przyjęcie oceny zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Zduńska Wola – materiały nr 3.
 6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Zduńska Wola
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. – materiały nr 4.
 7. Zakończenie VII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy Janusz Sakiewa

 

wybory

wybory

okw

okw

wybory ławników

wybory ławników

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook