Imieniny:
środa, 17 lipca 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na X sesję Rady Gminy Zduńska Wola

        Zduńska Wola, dnia 13.06.2019 r.

 

Zaproszenie

 

 

            Zapraszam na obrady X sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.  z 2019 r. poz. 506) zwołuję X sesję Rady Gminy Zduńska Wola  w dniu 24 czerwca 2019 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie X sesji VIII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad X sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Sprawy różne.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2019 – materiały nr 1.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 2.
 9. Debata nad raportem o stanie Gminy Zduńska Wola za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi – materiały nr 3.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – materiały nr 4.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2018 rok – materiały nr 5.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zduńska Wola – materiały nr 6.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/321/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach,
  na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty – materiały 7.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków położonym na ternie Gminy Zduńska Wola – materiały
  nr 8.
 16. Zakończenie X sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook