Imieniny:
niedziela, 25 lutego 2018
EnglishPolish

Zaproszenie na XLIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 16.01.2018 r.

Zaproszenie

 

            Zapraszam na obrady XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. z 2017 poz. 1875 r. ze zm.) zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu 29 stycznia 2018 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie XLIII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
 4. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji.
 5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
 6. Interpelacje radnych.
 7. Sprawy różne.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2018 – 2028.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Zduńska Wola oraz określenia warunków częściowego zwolnienia z tych opłat.
 11. Rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska na obszarze województwa.
 12. Zakończenie XLIII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.  

                                                                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Janusz Sakiewa