Imieniny:
czwartek, 24 maja 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na XLVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dnia 16.05.2018 r.

Zapraszam na obrady XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XLVII sesję Rady Gminy Zduńska Wola w dniu
21 maja 2018 roku o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie XLVII sesji VII kadencji Rady Gminy Zduńska Wola.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XLIVI sesji.
  4. Przyjęcie porządku obrad XLVII sesji.
  5. Powołanie Komisji Wniosków i Uchwał.
  6. Interpelacje radnych.
  7. Sprawy różne.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2018.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2018 – 2028.
  10. Zakończenie XLVII sesji Rady Gminy Zduńska Wola.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Sakiewa