Imieniny:
piątek, 22 lutego 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 13.02.2019 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

21 lutego 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:00.

21 lutego 2019 r.. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:00.

21 lutego 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:00.

21 lutego 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Karsznice, Krobanów, Ostrówek i Michałów – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na rok 2019 – materiały 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zduńska Wola w 2019 roku – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do sądu Okręgowego w Sieradzu – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – materiały nr 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola – materiały nr 8
 12. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani za 2018 rok w Gminie Zduńska Wola – materiały nr 9.
 13. Zaopiniowanie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za okres I – XII 2018 rok – materiały nr 10.
 14. Zaopiniowanie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 – materiały nr11
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

                        Przewodniczący Komisji

 

 

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Nadchodzące Wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń.

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook