Imieniny:
środa, 23 sierpnia 2017
EnglishPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

   Zduńska Wola, dnia 12.06.2017 r.

 

Zaproszenie

           Uprzejmie zawiadamiam, że w małej sali gimnastycznej Zespołu Gimnazjum, Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Czechach, Czechy 142, odbędą się posiedzenia:

20 czerwca 2017 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

20 czerwca 2017 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

20 czerwca 2017 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

20 czerwca 2017 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zduńska Wola za rok 2016 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2016 rok.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zduńska Wola.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zduńska Wola.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/238/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy, Annopole Stare i Piaski w gminie Zduńska Wola.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/213/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi Korczew.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji