Imieniny:
niedziela, 19 sierpnia 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

          

                                         

Zduńska Wola, dn. 14.08.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

                Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola,
ul. Zielona 30, 98 -220 Zduńska Wola odbędą się posiedzenia:

20 sierpnia 2018 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

20 sierpnia 2018 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

20 sierpnia 2018 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

20 sierpnia 2018 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na rok 2018 – materiały 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2018 – 2028 – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymienice – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów wsi Tymienice, Suchoczasy, Annopole Stare
  i Piaski w gminie Zduńska Wola – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia zgody na nieodpłatne nabycie
  w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Zduńska Wola, nieruchomości Skarbu Państwa – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej
  we wsi Tymienice gmina Zduńska Wola – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły – materiały nr 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Zduńska Wola – materiały nr 8.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie regulaminu udzielania dotacji celowej
  na dofinansowanie kosztów przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczenia z lokalnych źródeł ciepła na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 9.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
  na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu silnika zaburtowego do łodzi płaskodennej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli – materiały nr 10.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji