Imieniny:
sobota, 21 września 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 10.09.2019 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

16 września 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:00.

16 września 2019 r. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:00.

16 września 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:00.

16 września 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na rok 2019 – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – nr 3.
 7. Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za I półrocze 2019 roku.
 8. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola po I półroczu 2019 roku.
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie posiedzenia.

                        Przewodniczący Komisji

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook