Imieniny:
niedziela, 26 maja 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 15.05.2019 r.

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

22 maja 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:00.

22 maja 2019 r. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:00.

22 maja 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:00.

22 maja 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Zduńska Wola
  na 2019 rok – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie informacji z realizacji art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – materiały 3.
 7. Zaopiniowanie informacji na temat udzielonych dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2018 – materiały nr 4.
 8. Sprawy różne.
 9. Zakończenie posiedzenia.

                        Przewodniczący Komisji

 

 

wybory

wybory

okw

okw

wybory ławników

wybory ławników

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook