Imieniny:
czwartek, 18 stycznia 2018
EnglishPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

   Zduńska Wola, dnia 11.12.2017 r.

 

Zaproszenie

           Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola odbędą się posiedzenia:

21 grudnia 2017 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

21 grudnia 2017 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

21 grudnia 2017 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

21 grudnia 2017 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola na rok 2017.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2017 – 2028.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Zduńska Wola.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony ofiar Przemocy w Rodzinie na 2018 rok.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zduńska Wola.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej we wsi Karsznice gmina Zduńska Wola.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Zduńska Wola na rok 2018.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
 15. Sprawy różne.
 16. Zakończenie posiedzenia.

                                                                                                                                    Przewodniczący Komisji