Imieniny:
czwartek, 18 lipca 2019
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

Zduńska Wola, dn. 12.06.2019 r.

 

 

Zaproszenie

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, odbędą się posiedzenia: 

18 czerwca 2019 r. – Komisji rewizyjnej – o godz. 14:00.

18 czerwca 2019 r. – Komisji skarg, wniosków i petycji – o godz. 14:00.

18 czerwca 2019 r. – Komisji oświaty, kultury i spraw społecznych – o godz. 14:00.

18 czerwca 2019 r. – Komisji budżetowej, rolnictwa, rozwoju i ochrony środowiska – o godz. 14:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na rok 2019 – materiały nr 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zduńska Wola na lata 2019 – 2028 – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zduńska Wola za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Zduńska Wola za 2018 rok – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Zduńska Wola – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/321/2017 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości tej opłaty – materiały 7.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na ternie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 8.
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie posiedzenia.

                       Przewodniczący Komisji

 

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook