Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rady Gminy Zduńska Wola

          

                                               Zduńska Wola, dn. 14.06.2018 r.

 

 

Zaproszenie

 

              Uprzejmie zawiadamiam, że w świetlicy wiejskiej w Gajewnikach, Gajewniki 28,
98 – 220 Zduńska Wola, odbędą się posiedzenia:

21 czerwca 2018 r. – Komisji Rewizyjnej – o godz. 13:00.

21 czerwca 2018 r. – Komisji Społeczno – Oświatowej – o godz. 13:00.

21 czerwca 2018 r. – Komisji Budżetowo – Gospodarczej – o godz. 13:00.

21 czerwca 2018 r. – Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – o godz. 13:00.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Zduńska Wola
  na rok 2018 – materiały 1.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przekazania środków finansowych
  na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zduńskiej Woli – materiały nr 2.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zduńska Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – materiały nr 3.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zduńska Wola – materiały nr 4.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Zduńska Wola – materiały nr 5.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie
  z wychowania przedszkolnego oraz częściowego zwolnienia z tych opłat – materiały nr 6.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania drogi wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym Karsznice, gmina Zduńska Wola.  – materiały 7.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji