Imieniny:
niedziela, 24 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego


I.Podstawa prawna
Art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

II.Gdzie można załatwić sprawę ?
Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Sprawy merytorycznie załatwia Wydział infrastruktury, rolnictwa i zamówień publicznych Urzędu Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola, pok. nr 8
telefon kontaktowy: 43 825 33 66
e-mail: anna.szwedzka@ugzw.com.pl

III. Wymagane dokumenty
1. wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej

IV. 
Opłata
Opłata skarbowa w wysokości
1. od wypisu:
a)   do pięciu stron- 30zł
b)   powyżej pięciu stron- 50 zł
2. od wyrysu:
a)   za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A-4- 20 zł
b)   nie więcej niż 200 zł
wpłacona w kasie Urzędu Gminy Zduńska Wola
Opłatę wnosi się po sporządzeniu dokumentu, przy odbiorze.

V.Termin załatwienia sprawy
Do 14 dni

VI. Tryb odwoławczy
Nie przysługuje