Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Remont drogi w Czechach

Trwa remont drogi w Czechach.  Długość docinka drogi, zaplanowanego do zmodernizowania, wynosi  558,25 m. Zakres robót obejmie wymianę nawierzchni, budowę chodnika, wykonanie poboczy oraz odmulenie rowów przydrożnych. Roboty będą dotyczyły również wymiany przepustów pod zjazdami.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków zewnętrznych uzyskanych w ramach  Programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019 oraz środków powiatu zduńskowolskiego, udzielonych w  ramach partnerstwa.