Imieniny:
niedziela, 22 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Refundacja kosztów z PUP

Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli informuje o możliwości składania wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Zduńskiej Woli w ramach projektu  „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie zduńskowolskim (III)” Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020 – 8 miejsc.

Termin składania wniosków od 31.07.2017r. do 04.08.2017r

Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, dla których ustalono II profil pomocy i które należą do jednej z poniżej wymienionych kategorii:

– osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem podstawowym, zasadniczym zawodowym, średnim zawodowym i ogólnym),

– osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy, dotyczy również okresu przed rejestracją w PUP),

– osoby powyżej 50 roku życia,

– osoby niepełnosprawne,

– kobiety.

 

Wnioski z logiem można pobierać ze strony internetowej www.pupzdwola.pl

Informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Zduńskiej Woli pok. 18; tel: (43) 823 23 27 wew. 279

 

Wnioski należy składać w sekretariacie tut. Urzędu pok. 12

Wnioski wypełnione nieczytelnie, które nie zawierają kompletu dokumentów nie będą rozpatrywane.