Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Przebudowa drogi w Wojsławicach

W dniu 14.03.2018 r. została podpisana umowa na wykonanie przebudowy drogi gminnej
w miejscowości Wojsławice. Wykonawcą robót będzie Zakład Usług Komunalnych B.J. Pabich s.c. ze Zduńskiej Woli.

W ramach inwestycji wykonana zostanie przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego. Wykonana zostanie jezdnia o szerokości 3,5 m i 5,0 m wraz z obustronnymi poboczami z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokości 0,75 m. Wyregulowane zostaną również istniejące wjazdy należy w odniesieniu do nowej niwelety drogi. Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 620,00 mb.

Wartość robót budowlanych to kwota 249 195, 87 zł.