Imieniny:
sobota, 24 sierpnia 2019
EnglishGermanPolish

Projekt “Północ – Południe”


zdjeciatekstprojekt1.jpg

Projekt Kluczowy
„Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ – Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim”.

Szacunkowa wartość projektu:
82 126 483 zł
Szacunkowa kwota dofinansowania
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
53 335 568 zł

Pobierz prezentację projektu “Północ – Południe”

Aktualne informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.powiatzdunskowolski.pl

Projekt znajduje się na liście projektów kluczowych dla województwa łódzkiego – Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-20013 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Liderem projektu jest Powiat Zduńskowolski, który w dniu 26 lutego 2009 r. podpisał z Zarządem Województwa umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt obejmuje przebudowę ciągu komunikacyjnego na odcinku Wielka Wieś- Zduńska Wola – Zapolice – Widawa – Zborów od drogi wojewódzkiej Nr 710 w miejscowości Wielka Wieś do miejscowości Zborów za skrzyżowaniem z drogą powiatową Nr 2309 E, prowadzącą do drogi krajowej Nr 8 w powiecie bełchatowskim.

Projekt ma charakter partnerski, został przygotowany i będzie realizowany przez 6 samorządów: powiat zduńskowolski, powiat łaski, miasto Zduńska Wola, gminę Zduńska Wola, gminę Zapolice, gminę Widawa. Powiat zduńskowolski – jako lider projektu – koordynuje wszelkie prace z nim związane.

Projekt podzielony jest na trzy Podprojekty, które realizowane będą przez poszczególnych partnerów.
Realizatorem Podprojektu I będzie Powiat Zduńskowolski, Podprojektu II Powiat Łaski, a miasto Zduńska Wola realizować będzie Podprojekt III.

Całkowita wartość projektu: 82 123 483 PLN,
a kwota dofinansowania EFRR to 53 335 568 PLN.

Udział finansowy Gminy Zduńska Wola w projekcie
wynosi ogółem 1 127 035,58 zł.

Lider projektu
zdjeciatekstpowiatzdunskowolski.jpg
Powiat Zduńskowolski

Partnerzy projektu

 

 

 

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook