Imieniny:
sobota, 24 sierpnia 2019
EnglishGermanPolish

I ty możesz zostać Omnibusem


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt

“I Ty możesz zostać Omnibusem”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Celem głównym projektu jest uzyskanie przez uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Janiszewicach i uczniów dwóch III klas Gimnazjum w Janiszewicach wyższych wyników z końcowych egzaminów w roku szkolnym 2009/2010 w stosunku do wyników uzyskiwanych w poprzednich latach (2006–2008) o co najmniej 5%.

Cele szczegółowe:
Celowi głównemu projektu są podporządkowane cele szczegółowe, które zakładają u uczniów:
– podniesienie wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
– wsparcie we właściwym projektowaniu przyszłości i w podejmowaniu decyzji zawodowych, osobistych,
– doskonalenie umiejętności „uczenia się”,
– kształtowanie ogólnych umiejętności życiowych takich jak: komunikacja społeczna, rozwiązywanie problemów,
podejmowanie decyzji, radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, asertywność,
– zachęcenie do czynnego i świadomego uczestnictwa w życiu kulturalnym, społecznym naszego regionu i do podejmowania działań na rzecz środowiska lokalnego (aktywizacja uczniów).

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 78 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – 29 osób z klasy VI SP i 49 osób z dwóch klas III Gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:zdjeciatekstomnibus.jpg
Projekt oferuje zajęcia edukacyjne dla uczniów w ramach:
a) koła matematycznego,
b) koła polonistycznego,
c) koła historycznego,
d) koła przyrodniczego,
e) koła fizycznego,
f) koła chemicznego,
g) koła biologicznego,
h) warsztatów plastycznych,
i) warsztatów z doradztwa zawodowego – gg,
j) warsztatów medialnych,
k) warsztatów edukacyjnych w terenie – lekcje dydaktyczne (w Planetarium w Łodzi, w Parku Krajobrazowym Wzniesień Łódzkich, w Skansenie Kultury w Maurzycach, w Teatrze Arlekin w Łodzi, w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w Muzeum Sztuki w Łodzi, w Ogrodzie Botanicznym, w Palmiarni w Łodzi, na Uniwersytecie Łódzkim).

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.15 – 17 osobowe)
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie Zespole Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od poniedziałku do piątku w roku szkolnym 2009/2010 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2009 r. do 18.06.2010 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2009 r. – 18 czerwca 2010 r.

Kwota dofinansowania
323 190 zł

Biuro projektu
Urząd Gminy Zduńska Wola pok. 3
ul. Zielona 30
tel. 043 825 33 80
Koordynator projektu – Monika Banaś – Winiarska
Asystent koordynatora – Katarzyna Mazur – Raźniewska

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janiszewicach
Janiszewice 17
tel. 043 823 57 75
tel. 0 692 558 039

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook