Imieniny:
sobota, 24 sierpnia 2019
EnglishGermanPolish

Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd!


zdjeciatekstpokllodzkie.JPG

Projekt
“Bliżej sukcesu, bliżej gwiazd !”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu
Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych, zwłaszcza w zakresie kompetencji kluczowych oraz podniesienie wiedzy wśród 85 uczniów klas II I III gimnazjum ZGiSP w Janiszewicach w okresie od 01.09.2010 r. do 24.06.2011r.

Cele szczegółowe:
– zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych o 5%,
– zwiększenie liczby uczniów osiągających średnią nauczania ok. średniej 3.00,
– zaktywizowanie grupy uczniów o przeciętnych możliwościach poznawczych,
– wyrównywanie szans edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
– zmotywowanie do nauki uczniów z brakami edukacyjnymi,
– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów,
– aktywizowanie i motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy,
– podniesienie umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,
– podniesienie samooceny i wiary we własne możliwości,
-wyrównywanie dysproporcji między chłopcami i dziewczętami w zakresie matematyki i języka polskiego,
– podniesienie poziomu usług edukacyjnych wśród uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji,
– wskazanie uczniom korzyści płynących z pogłębiania wiedzy i umiejętności,
– motywowanie uczniów do aktywnego poznawania rzeczywistości, uczenia się i komunikowania, w tym także do
samokształcenia i samodzielnego docierania do informacji

Do kogo projekt jest adresowany
Beneficjentami projektu jest ogółem 85 uczniów ZG i SP w Janiszewicach w gm. Zduńska Wola – uczniowie klas II i III gimnazjum. Osoby objęte projektem to uczniowie z rejonu ZG i SP w Janiszewicach, mieszkający w okolicznych wsiach, min. Maciejów, Krobanów, Henryków (najdalej położoną wsią od szkoły jest Ostrówek).

Co projekt oferuje:
ZAJĘCIA EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW W RAMACH PROJEKTU:
· KOŁA PRZEDMIOTOWE:
– matematyczne,
– polonistyczne,
– anglistyczne,
– fizyczne,
– chemiczne.

· WARSZTATY:
– warsztaty artystyczne,
– warsztaty matematyczno-fizyczne,
– warsztaty polonistyczne, matematyczne i plastyczne z podziałem na dziewczęta i
chłopców,
– warsztaty psychologiczno-pedagogiczne.

· WARSZTATY EDUKACYJNE W TERENIE:
– warsztaty w Planetarium w Łodzi,
– warsztaty w Semaforze,
– warsztaty w Teatrach w Łodzi,
– warsztaty w Kinie w Łodzi.

Wszystkie ww. zajęcia odbywają się z podziałem na grupy (ok.10 – 15 osobowe).
Uczestnikom projektu zapewniamy dowóz po zajęciach oraz poczęstunek w trakcie zajęć.

Miejsca i terminy realizacji projektu
Projekt jest realizowany na terenie ZG i SP im. ks. Jana Twardowskiego w Janiszewicach po zajęciach lekcyjnych od pon. do pt. w roku szk. 20010/2011 (z wyjątkiem świąt i ferii) – od 01.09.2010 r. do 24.06.2011 r.

Okres realizacji projektu:
1 września 2010 r. – 24 czerwca 2011 r.

Kwota dofinansowania
346 330, 00 zł.

Biuro projektu
Merytoryczne:
Zespól Gimnazjum i Szkoły Podstaowej w Janiszewicach
Janiszewice 17
98-220 Zduńska Wola
tel. 43 825 57 75

Koordynator projektu – Katarzyna Raźniewska
Asystent – Monika Banaś – Winiarska
Monitoring projektu – Aneta Sitek

Finansowe:
Urząd Gminy Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98-220 Zduńska Wola

Katarzyna Musielak – księgowość projektu
tel. 43 825 33 80

Realizator projektu
herbgminy
 GMINA ZDUŃSKA WOLA

wybory

wybory

wybory ławników

wybory ławników

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

raport o stanie gminy zduńska wola za rok 2018

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

interpelacje

interpelacje

Ochrona danych

Ochrona danych

SIP

SIP

gpks

gpks

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook