Imieniny:
niedziela, 20 stycznia 2019
EnglishGermanPolish

Pracownicy socjalni mieli swoje święto

21 listopada obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego. Pracownik socjalny to nie tylko nazwa wykonywanego zawodu. To przede wszystkim ogromne serce, pasja, życzliwość, chęć niesienia pomocy, ale także wielka odpowiedzialność za podejmowane decyzje i los konkretnego człowieka. Aby spełniać się w tej pracy, potrzebne jest prawdziwe oddanie, głębokie przeświadczenie o potrzebie niesienia pomocy bliźniemu.

Pracownicy socjalni  udzielają pomocy, finansowej i rzeczowej, wspierają podopiecznych psychicznie, doradzają, wskazują specjalistów. Na co dzień  spotykają się z wieloma ludzkimi dramatami, ubóstwem, bezradnością, bezdomnością czy przemocą.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zduńskiej Woli zatrudnionych jest pięciu pracowników socjalnych oraz asystent rodziny, którzy pracują w terenie.

– Wspieramy rodziny wieloproblemowe, wielodzietne, osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, uzależnione, bezdomne i  zagrożone wykluczeniem społecznym. Dzięki różnorodności działań, które realizujemy, możemy pomagać rodzinom kompleksowo, w różnych sprawach. Oferujemy porady psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy,  współpracujemy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. – podkreśla Aleksandra Pawlicka, kierownik GOPS w Zduńskiej Woli.

baner

baner

transmisja

transmisja

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook