Imieniny:
niedziela, 22 lipca 2018
EnglishGermanPolish

Plac zabaw i siłownia zewnętrzna w Porębach

W niedzielę, 1 lipca, podpisana została umowa na budowę  placu zabaw oraz siłowni plenerowej w miejscowości Poręby w Gminie Zduńska Wola.  W ramach inwestycji zaplanowano urządzenia do zabawy dla dzieci oraz zestawy urządzeń siłowni do ćwiczeń w plenerze. Zaplanowano również wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury tj: ławki, stojak na rowery, kosze na śmieci.

Wszystkie dostarczone urządzenia będą spełniały wymagania jakości i bezpieczeństwa zawarte w aktualnie obowiązującej normach dotyczących wyposażenia publicznych placów zabaw i siłowni plenerowych

Zadanie ma na celu  rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawę  jakości życia lokalnej społeczności poprzez utworzenie siłowni  i placu zabaw, stanowiących  atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańców wsi Poręby. Siłownia plenerowa oraz plac zabaw usytuowane zostaną w sąsiedztwie boiska do piłki nożnej oraz świetlicy wiejskiej. 

Dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego  41 593,00 zł

Środki finansowe własne 15 000,00

Gmina otrzymała środki finansowe z budżetu Województwa Łódzkiego  w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinasowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.