Imieniny:
wtorek, 25 września 2018
EnglishGermanPolish

Pierwsze umowy z LEADERA podpisane!

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” obejmuje swym zasięgiem obszar pięciu gmin położonych w województwie łódzkim: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim, Poddębice. Na realizację strategii opracowanej dla obszaru działania na lata 2014-2020 w ramach PROW nasze LGD pozyskało 7 570 000 zł, z czego kwota 6 000 000 zł została przeznaczona na wsparcie projektów składanych przez wnioskodawców, czyli m.in. przez przedsiębiorców, mieszkańców, instytucje sektora publicznego i stowarzyszenia.

Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w kwietniu tego roku.

W ramach tego konkursu, dla osób podejmujących działalność gospodarczą, alokacja środków wynosiła 600 000 zł, a wsparcie to premia w wysokości 50 000 zł. Dzięki temu dofinansowanie uzyska 12 przyszłych przedsiębiorców – na 13 złożonych wniosków.

Dla firm już funkcjonujących, alokacja środków w konkursie wynosiła 1 400 000 zł. Wartość złożonych wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków.

Kolejny nabór jaki został przeprowadzony dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2017 r. Kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. Złożone zostały 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, trzy przez stowarzyszenia. Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Prusinowskich (Gmina Szadek), która jako pierwsza podpisuje w dniu dzisiejszym umowę przyznania pomocy.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy pokazały, że mieszkańcy obszaru LGD „Podkowa” to ludzie aktywni i przedsiębiorczy, pełni pomysłów i inicjatyw.

Dlatego kolejnym działaniem realizowanym przez LGD „Podkowa” będzie dofinansowanie projektów grantowych dla organizacji pozarządowych.

Główny cele to wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

baner_samorzad_wybory_2018

Wybory samorządowe 2018

baner

baner

Pogoda


Ochrona danych

Ochrona danych

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

Komunikaty centrum zarządzania kryzysowego

SIP

SIP

gpks

gpks

Znajdź nas na mapie

epuap2

bip

Gazeta Nasza Gmina

GRANTY SOŁECKIE

GRANTY SOŁECKIE

Adopcja psów

podkowa

rada gminy

rada gminy

gospodarka-odpadami

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Kącik przedsiębiorcy

Wyłączenia zasilania

Wyłączenia zasilania

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

2017-06-29 11_55_47-Ustawienia

Licznik odwiedzin:

Liczniki

Facebook