Imieniny:
piątek, 22 czerwca 2018
EnglishGermanPolish

Pierwsze umowy z LEADERA podpisane!

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” obejmuje swym zasięgiem obszar pięciu gmin położonych w województwie łódzkim: Zapolice, Zduńska Wola, Szadek, Zadzim, Poddębice. Na realizację strategii opracowanej dla obszaru działania na lata 2014-2020 w ramach PROW nasze LGD pozyskało 7 570 000 zł, z czego kwota 6 000 000 zł została przeznaczona na wsparcie projektów składanych przez wnioskodawców, czyli m.in. przez przedsiębiorców, mieszkańców, instytucje sektora publicznego i stowarzyszenia.

Pierwszy nabór wniosków został przeprowadzony w kwietniu tego roku.

W ramach tego konkursu, dla osób podejmujących działalność gospodarczą, alokacja środków wynosiła 600 000 zł, a wsparcie to premia w wysokości 50 000 zł. Dzięki temu dofinansowanie uzyska 12 przyszłych przedsiębiorców – na 13 złożonych wniosków.

Dla firm już funkcjonujących, alokacja środków w konkursie wynosiła 1 400 000 zł. Wartość złożonych wniosków przewyższyła zakładany budżet o ponad połowę. Z 13 złożonych wniosków 5 projektów zmieściło się w limicie dostępnych środków.

Kolejny nabór jaki został przeprowadzony dotyczył działania związanego z budową lub przebudową ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Konkurs ogłoszony został w czerwcu 2017 r. Kwota alokacji środków wyniosła 950 000 zł. Złożone zostały 4 wnioski o przyznanie pomocy, w tym jeden przez jednostkę samorządu terytorialnego, trzy przez stowarzyszenia. Jednym z beneficjentów tego działania jest Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Prusinowskich (Gmina Szadek), która jako pierwsza podpisuje w dniu dzisiejszym umowę przyznania pomocy.

Nabory wniosków o przyznanie pomocy pokazały, że mieszkańcy obszaru LGD „Podkowa” to ludzie aktywni i przedsiębiorczy, pełni pomysłów i inicjatyw.

Dlatego kolejnym działaniem realizowanym przez LGD „Podkowa” będzie dofinansowanie projektów grantowych dla organizacji pozarządowych.

Główny cele to wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.